Nyheter
70 bibliotek får støtte til utviklingsprosjekter
70 bibliotek får støtte til utviklingsprosjekter

Nasjonalbiblioteket deler ut 16,2 millioner kroner til utviklingsprosjekter i fag- og folkebibliotek for 2014. Av de til sammen 159 søknadene som kom inn, ble 70 innvilget støtte. Ytterligere 12,1 millioner kroner vil tildeles i 2014. Disse midlene er øremerket prosjekter som skal fremme folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt.

Presenterte planene for Prøysenåret 2014
Presenterte planene for Prøysenåret 2014

Fredag 6. desember presenterte hovedkomiteen for Prøysenåret mange av aktivitetene i jubileumsåret 2014. Sylvia Brustad er leder for komiteen og åpnet pressekonferansen. - Prøysen har ikke den fått plassen han fortjener. Det vil vi gjøre noe med i dette jubileumsåret, sa hun i sin velkomsttale.

Norsk visearkiv blir ein del av Nasjonalbiblioteket
Norsk visearkiv blir ein del av Nasjonalbiblioteket

Frå 1.1. 2014 blir drifta av Norsk visearkiv ein del av Nasjonalbiblioteket, og foreininga Norsk visearkiv vert avvikla rundt årsskiftet.

Nelson Mandela er død
Nelson Mandela er død

Sør-Afrikas tidligere president Nelson Mandela døde 5. desember, 95 år gammel. Verdens ledende statsmann – det var den gjennomgående karakteristikken av Nelson Mandela. Det er skrevet mange hundretalls bøker og sanger om ham. Veier, parker og torg bærer hans navn. Mandela ble tildelt Nobels fredspris i 1993 sammen med F. W. de Klerk.

Petter Dass og katekismesangene
Petter Dass og katekismesangene

Mandag 2. desember ble den nye tekstkritiske utgaven av Petter Dass' Katekismesanger lansert for en fullsatt sal i Nasjonalbiblioteket. Katekismesanger er en av de mest omfattende tekstkritiske utgavene av et norsk litterært verk noensinne.

Norsk Jazzarkivs virksomhet blir en del av Nasjonalbiblioteket
Norsk Jazzarkivs virksomhet blir en del av Nasjonalbiblioteket

Norsk Jazzarkivs virksomhet vil fra 1. januar 2014 bli en del av Nasjonalbiblioteket. Dette innebærer en styrking og sikring av oppgavene som til nå har vært utført av Norsk Jazzarkiv og er et viktig tilskudd til Nasjonalbibliotekets samlede musikkompetanse. Stiftelsen Norsk Jazzarkiv avvikles fra årsskiftet.

Norsk musikkarv
Norsk musikkarv

Norsk Musikkarv er en storstilt redningsaksjon som tar sikte på å bevare og tilgjengeliggjøre norsk musikk fra tidligere tider. Redningsaksjonen består i bevaring, katalogisering og digitalisering av musikkhåndskrifter, framstilling av nye noteutgaver til bruk i framføring og musikkhistorisk forskning rundt den norske musikkarven. Norsk Musikkarv presenteres denne uken i en artikkel på forskning.no.

Stortingsforhandlingene fra 1814-2001 er digitalisert
Stortingsforhandlingene fra 1814-2001 er digitalisert

Stortingsforhandlingene fra perioden 1814-2001 er digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten på nett. Lanseringen ble markert i lagtingssalen onsdag 27. november med stortingspresidenten, Olemic Thommesen, tilstede. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Stortingsarkivet og Nasjonalbiblioteket, som har stått for digitaliseringen. Tre millioner sider er digitalisert, og gjort søkbare gjennom et hovedregister.

Lyrikeren Peter R. Holm gir sitt arkiv i gave til Nasjonalbiblioteket
Lyrikeren Peter R. Holm gir sitt arkiv i gave til Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket markerte mandag 25. november at lyrikeren Peter R. Holm har gitt sitt arkiv i gave til Nasjonalbiblioteket. Et arkiv som består av en lang liste manuskripter, bokanmeldelser, utklipp, intervjuer og kronikker. Vi er stolte over å få dette unike materialet, sa nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein under åpningen av seminaret.

Camilla Colletts brev til sønnene november 1863
Camilla Colletts brev til sønnene november 1863

For ganske nøyaktig 150 år siden - 23.–24. november 1863 - satte Camilla Collett seg ned og skrev brev til hver av sine fire sønner. Dette går frem av Nasjonalbibliotekets katalog. Av samme katalog ser man også at dette er det eneste tilfellet av brev skrevet til alle sønnene samtidig, og at brevmengden til sønnene ellers er ganske ujevnt fordelt: Til Alf skrev Camilla Collett svært mange, mens det nesten ikke finnes brev fra henne til yngstesønnen Emil. Robert og Oscar hadde hun sporadisk brevkontakt med.

samlingen nettsidene