Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler 2014

Prosjekt- og utviklingsmidlene for 2014 er utlyst i to omganger. Første utlysning hadde søknadsfrist 1. oktober 2013. Andre utlysning gjelder 12,1 millioner kroner øremerket prosjekter for å utvikle folkebliotekene som møteplasser og debattarena. Søknadsfrist er 17. februar.

samlingen nettsidene