Pågår t.o.m. 2014

Avis på brett
Bergens musikkhistorie
Bibliotek i kunnskapssamfunnet
Biblioteket som møteplass
Bibliotekrom i Troms
Bibliotektjenester og endring i UH-organisasjoner
Billedbok-app fra Bokhylla.no
De unges bokskaperkunst
Debatt Voss og Mitt Afrika
Den digitale borger i Østfold
Den kulturelle nistepakka
Den kulturelle nistepakka i Klæbu
Digital historiefortelling
Døgnåpent bibliotek i Spydeberg
eBorgerskap i Vestfold
En sjef - tre kommuner
Felles terminologi for klass med Dewey
Flyplassbibliotek
Folkemusikk i bibliotekene
Framtidas kunnskapsarena
Fremmedspråklig litteraturformidling
FriBib - Felles møteplass
Frihet, likhet og brorskap Eidsvoll 2014
Globale døråpnere II - Storytelling
Gode lesere på arbeidsplassen
Gol bibliotek i Hallingmo kunnskaps- og kulturpark
Hardangerbiblioteka der folk ferdast
Hjartdal i våre hjerter
Hobbyrekke på Vadsø bibliotek
Hva lærer de?
Information Management for Knowledge Creation
Jenter, blogging og annen litteratur
Juniorakademiet
Kameleon
Kjør debatt!
Kriminalfestival 2014
Les for livet - del 2
Lesarhistoria - ny veg til lesaren
Leselyst og språk og IKT
Litteraturen viser vei til debatten
Lokalt og digitalt
Mangfold i ord
Merkevare Vestfoldbibliotekene
Møter med film
Nordic ILL 2014
Ny i Buskerud
Nye Tjøme folkebibliotek, formidling i sentrum
PhDportal.uib
Portal for utlån av e-bøker
Presentasjonsformater for e-publikasjoner
Prøysen-bibliografi
På terskelen til morgonhuset
På vei mot en generell norsk tesaurus
Rett på sak i Akershus : debatt-turné
Rom for deltagelse
Saman for framtida
Skrivedugnad for nettet
Stemmer frå Hardanger og Voss
Studentene og digitale tekster
Sykkelbiblioteket
Ung delaktighet
Vinterles
Ytringer om ytringer
Å snakke om høsttanker
Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert

 

Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Prosjekteier: Høgskolen i Telemark
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter. En av Norges eldste aviser Varden (1874-1917) representerer prosjektets basismateriale. Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av app for lesing av Varden og denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 180 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bergens musikkhistorie
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Siren Steen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets metadata for spesialsamlinger fritt tilgjengelig som et datasett basert på linked data og formidle på beste måte innholdet som beskrives. Prosjektet skal utforske muligheten for å presentere eget og andres materiale på nye måter som viser sammenhengen mellom det digitale objektet og andre dokumenter i egen og andres samlinger. Prosjektet skal utvikle rike metadata ved å knytte sammen nettkilder med katalogdata, og tilgjengeliggjøre disse i åpne format som andre kan bruke og bygge videre på.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 750 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bibliotek i kunnskapssamfunnet
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anita Hvarnes Evensen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Hovedmål: Utvikle en modell for samarbeid mellom bibliotekansatte i utdanningsinstitusjoner og i folkebibliotek i Vestfold for å styrke den helhetlige kompetanse for bibliotekansatte i temaer innenfor begrepet informasjonskompetanse.
Tiltak: Årlige kurs for å heve bibliotekansattes kompetanse i temaer innenfor begrepet informasjonskompetanse. Utvikle kurs for å heve bibliotekansattes kompetanse i metoder for evaluering, effektmåling og kartlegging, slik at de kan evaluere tiltak som settes i gang. Gjennomføre et fokusgruppeintervju blant bibliotekansatte: Hvordan oppleves studenter når de bruker sitt lokale bibliotek i studiesammenheng? Vurdere kompetansegivende kurs innen kommunikasjon, veiledning, undervisning for bibliotekansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 225 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteket som møteplass
Prosjekteier: Valle kommune
Kontaktperson: Torunn C. Lund
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønskjer å undersøkje om filialen for Valle folkebibliotek på Rysstad kan fungere betre som uformell møtestad, dersom ein samlokaliserer den med Setesdalsmuseet. Filialen har allereie relatit høge besøkstal, men lokala er små, og biblioteket er i stor grad uforma og drive som eit svært tradisjonelt bibliotek. Ved å samlokalisere med Setesdalsmuseet håpar vi å oppnå følgjande: 1. Etablering av uformell møtestad i Rysstad sentrum 2. At biblioteket blir meir attraktivt også for hyttebuarar og tilreisande, ikkje minst pga utvida opningstider 3. Å styrke Setesdalsmuseet som besøksarena, ikkje minst blant den fastbuande 4. Å styrke Rysstad sentrum sin attrraktivitet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bibliotekrom i Troms
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 975 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotekrom i Troms  (nettsted)

 

Bibliotektjenester og endring i UH-organisasjoner
Prosjekteier: Høgskolen i Bergen, biblioteket
Kontaktperson: Maria Carme Torras Calvo
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
This proposed project will investigate the management of change in academic libraries in Norway, with a particular emphasis on how different stakeholder groups within the library can collectively develop and adapt services, strategies, procedures and values in the face of such organisational change. These issues will be researched using innovative methods that have not before been applied in the study of academic libraries. The proposed project therefore seeks to address the following issues:
- identifying key issues (challenges, problems, critical success factors) in library change management procedures;
- exploring how organisational and professional development can be enhanced in the face of organisational change;nacting and evaluating new procedures for professional development and the understanding and management of change;
- creating networks for professional development and research across Norwegian academic libraries;
- improving the ”capital” (Bourdieu 1988) of librarystaff outside the library.
The project is informed by the goals of Bibliotekreform 2014, Del I strategier og tiltak (p.36-39). It aims to contribute to evidence-based professional development of library staff. Further, the collaborative development of data analysis in the project methodology and the emphasis on dissemination of project findings will contribute to the sharing of knowledge and best practice throughout the higher education library sector.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 775 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://oopib.wordpress.com/

 

Billedbok-app fra Bokhylla.no
Prosjekteier: Hammerfest bibliotek
Kontaktperson: Sigird Viken
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å bruke bokhylla.no sine innskannede billedbøker slik at nåtidens unge lesere lett får tilgang til fortidens bokskatter, via nettbrett og andre skjermer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

De unges bokskaperkunst
Prosjekteier: Deanu Girjerádju/Tana Bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Måsø
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektets formål er å skape interesse for bøker og forståelsen for viktigheten av lesing.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 210 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Debatt Voss og Mitt Afrika
Prosjekteier: Voss bibliotek
Kontaktperson: Inger K. Dyrnesli
Tidsperiode: 2014
Mål:
Me ynskjer å styrkja biblioteket som som møteplass, kunnskapsallmenning og møtestad gjennom å arrangera debattar om aktuelle lokale og nasjonale saker, og ved å arrangere ei temaveke om Afrika hausten 2014. Målet er å spreia kunnskap, nå nytt publikum og samarbeida med brukarar og ulike organisasjonar.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 25 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den digitale borger i Østfold
Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling
Kontaktperson: Anne Berit Brandvold
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: Tilby innbyggere i Østfold, som har lav eller ingen digital kompetanse, tilpasset opplæring og support. Målet er at de skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i pc-, nettbrett- og smarttelefonbruk. Det vil bli lagt vekt på at man skal kunne ta i bruk nettbaserte selvbetjeningstjenester både innen offentlig og privat sektor.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Rapport fra forprosjekt (pdf)

 

Den kulturelle nistepakka
Prosjekteier: Sola folkebibliotek
Kontaktperson: Aud Kjersti Torbjørnsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Det viktigste målet med dette prosjektet er å vise at bibliotekene har mye å tilby alle som arbeider i denne kommunen. Mange har brukt biblioteket da de var yngre, men med en travel hverdag, er ikke biblioteket blitt prioritert som en arena å bruke i fritiden. Biblioteket har utviklet seg i takt med tiden, og mange opplever at vi kan tilby tjenester de ikke hadde forventet. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 101 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den kulturelle nistepakka i Klæbu
Prosjekteier: Klæbu folkebibliotek
Kontaktperson: Liv Ranum
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Bidra til et bedre arbeidsmiljø ved å gi felleskulturopplevelser. Nå grupper som i liten grad benytter seg av biblioteketstilbud i dag.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Digital historiefortelling
Prosjekteier: Salten kultursamarbeid
Kontaktperson: Lisbeth Glanfield
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Hovedmål: Gi ungdom på tvers av kommuner og landegrensermulighet for å dele sine historier og bli kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.
Delmål:
- Gi ungdom nye, digitale kulturtilbud med biblioteket som arena
- Tilføre ny, digital kompetanse til ansatte i bibliotekene
- Bygge nettverk mellom ungdom gjennom samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
- Bidra til at bibliotekene får nye tilbud som følge av omstilling til en digital verden
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Døgnåpent bibliotek i Spydeberg
Prosjekteier: Spydeberg kommune
Kontaktperson: Brit Haugbro
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Økt bruk av biblioteket for nye brukergrupper i tillegg til dem som allerede er aktive lånere. Presentere samlinger og tjenester på en fristende og selvforklarende måte. Tilby nærmest fullverdige bibliotekstjenester i et selvbetjent bibliotek. Skape et bibliotekrom som fungerer like godt bemannet som ubemannet. Utvide åpningstida til kl. 07.00 - 21.00 7 dager i uka, hvilket også vil innebære et bibliotektilbud på søn- og helligdager. Spydeberg bibliotek vil da være tilgjengelig 98 timer i uka, hvilket er en økning på 188%. En kan neppe regne med en tilsvarende økning i besøk og utlån. Men erfaringer fra Danmark tilsier en økning på 30% bør være et realistisk mål. Spydeberg kommune er en pendlerkommune. Gjennom brukerundersøkelser og personlig kontakt med lånerne er det åpningstida som oppgis som begrunnelse for at det er vanskelig å komme til biblioteket.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 547 600 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

eBorgerskap i Vestfold
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anita Hvarnes Evensen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
1.Tilby kurspakke i grunnleggende digital kompetanse til alle kommunene i Vestfold gjennom folkebibliotekene.
2. Gi bibliotekene tilstrekkelig kompetanse til å veilede/kurse sitt publikum lokalt.
3. Etablere et samarbeid mellom folkebibliotekene og andre kursaktører og samarbeidspartnere i de enkelte kommunene.
Effektmål: Ansvar for eborgerskap forankres og systematiseres i kommunene. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://eborgervestfold.wordpress.com/

 

En sjef - tre kommuner
Prosjekteier: Modum bibliotek
Kontaktperson: Elin Mariboe Hovde
Tidsperiode: 2014
Mål:
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner skal fra 1. januar 2014 ha felles bibliotekledelse. Vi ser at den prosessen vi nå skal inn i, kan ha stor betydning også for andre kommuner i framtida. Vi ønsker av den grunn å utarbeide en modell som hindrer nedbygging av fysiske bibliotekenheter i ytterkantene ved sammenslåing, styrker bibliotekutviklingen i alle samarbeidende enheter, og har praktisk overføringsverdi til andre kommuner i samme situasjon. Dette skal bli en godt dokumentert prosess som kan danne grunnlag for lignende prosesser ved framtidige kommunesammenslåinger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Felles terminologi for klass med Dewey
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Live Rasmussen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
 - Å utrede muligheter og metoder for mapping/kobling av terminologi i emneordssystemene Realfagstermer (UBO) og TEKORD (NTNUB) med terminologi og klassifikasjonskoder i Norsk Webdewey, mapping mellom UDK og DDC, samt mapping til bibliotekeksterne data. Metoder for mapping vil senere kunne utvides til å gjelde andre systemer. Dette er en aktuell problemstilling for Realfagsbiblioteket, som har brukt flere klassifikasjonssystemer i sine samlinger før en nylig (2011) felles overgang til DDC, men kan også ha overføringsverdi.
- Tilby informasjonssøkeren en bedret gjenfinning og navigering ved emnesøk i samordnede kontrollerte emne- og klassifikasjonssystemer som dekker litteratur innen Realfag og teknologi – (uten at brukeren skal behøve å se en eneste klassifikasjonskode).
- Bedre brukbarhet for bibliotekansatte som kan gjøre bruk av ressursene for mer effektiv klassifikasjon og emneordsindeksering. Rikere emneinnganger til DDC vil gjøre DDC mer anvendelig for flere.
- Prosjektet kan bidra til økt samarbeid om mapping mellom ulike emne- og klassifikasjonssystemer på nasjonalt plan (også med miljøer utenfor bibliotekene).
- Prosjektet vil gi organisasjonen økt kompetanse innen det viktige utviklingsfeltet som emnemessig strukturering av samlingene er, og vil kunne gi grunnlag for senere arbeid knyttet til automatisk emnebeskrivelse av elektroniske dokumenter. - Prosjektet kan fremme samarbeid om opprettelse, drift, vedlikehold og implementasjon av felles plattformer for klassifikasjon og emneord. Dette kan også  gi gevinster knyttet til ressursbruk for vedlikehold og videreutvikling av systemene, med en tenkelig overordnet tredeling i fremtiden: Fagbibliotekene vedlikeholder kvalitetssikret emnevokabular, BIBSYS utvikler verktøy, Nasjonalbiblioteket er vertskap for verktøy og koordinerer kompetansen. På denne måten kan det vi utvikler til egen bruk i dag tas i bruk av flere og komme brukere og bibliotekansatte over hele landet til gode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Flyplassbibliotek
Prosjekteier: Sola folkebibliotek
Kontaktperson: Randi Mylkebust
Tidsperiode: 2014
Mål:
Sola folkebibliotek ønsker å utrede muligheten for et flyplassbibliotek på Stavanger lufthavn Sola. Sluttmålet for prosjektet er å etablere et flyplassbibliotek. Et flyplassbibliotek vil være en del av bibliotekets satsingsområde på litteraturformidling. Biblioteket ønsker å samarbeide med AVINOR, der biblioteket vil stå for utredning av tiltaket. Vi vil prøve ut nye arenaer for litteraturformidling og gi publikum mulighet, der de ferdes, til å benytte seg av bibliotektjenester.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Folkemusikk i bibliotekene
Prosjekteier: Fylkesbiblioteket i Akershus
Kontaktperson: Arne Thomassen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker større og bedre synliggjøring og spredning/formidling av folkemusikkmateriale til innbyggerne i fylket med særlig fokus på ungdom.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 105 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Framtidas kunnskapsarena
Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd
Kontaktperson: Wenche Ratama
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Hovedmål er å videreutvikle det etablerte regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms ved å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og læringsarena. Folkebibliotekene i Nord-Troms skal:
- Være kunnskapssenter og læringsarena for barnehage, grunnskole, studiesentra og språksentra i regionen
- Styrke samarbeidet mellom folkebibliotekene, grunnskolene og barnehagene i regionen
- Styrke det etablerte biblioteksamarbeidet i Nord-Troms
- Videreutvikle bibliotekene som studiebibliotek for voksne studenter
- Heve kvaliteten på bibliotektjenesten for hele utdanningsløpet
- Gi målgruppene samme tilbud fra alle bibliotekene i Nord-Troms kommunene
- Styrke satsingen på flerkulturelle bibliotektjenester i regionen, med fokus på det samiske og finsk/kvenske
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Fremmedspråklig litteraturformidling
Prosjekteier: Stokke bibliotek
Kontaktperson: Wenche Roald Naas
Tidsperiode: 2014
Mål:
- Stimulere fremmedspråklige barn og foreldre til lesing
- Gjøre egnet litteratur lett tilgjengelig
- Vekke interesse gjennom arrangementer i biblioteket, skoler og barnehager
- Utvikle nye litteraturformidlere, helst fremmedspråklige
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 70 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

FriBib - Felles møteplass
Prosjekteier: Vang folkebibliotek
Kontaktperson: Åsta Brenna
Tidsperiode: 2014
Mål:
-Å få til ein godt fungerande felles møteplass i bibliotek og frivilligsentral (FriBib) i Vang kommune
-Å lage eit rom som tek vare på brukaranes behov av båe tenestene
-Å utvikle eit bibliotekrom for framtida
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Frihet, likhet og brorskap Eidsvoll 2014
Prosjekteier: Eidsvoll bibliotek
Kontaktperson: Fanny Sandström Rødfoss
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å arrangere et debattmøte i Eidsvoll i forbindelse med vårt festivalbibliotek foran Eidsvollsbygningen i perioden 23/6-5/7. Tema for debatten vil være demokrati og menneskeverd. Har alle en reell mulighet for å delta i demokratiet Norge? Blir alle stemmer hørt?
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Globale døråpnere II - Storytelling
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olav Birketveit
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet skal vise hvordan bibliotekene kan støtte opp under kommunenes arbeid lokalt som en inkluderingsarena i et flerkulturelt samfunn. Bruke «storytelling» for å etablere dialog mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Gjennomføre brukerundersøkelse for å dokumentere minoritetsgruppenes bruk av biblioteket i dag. Materialet vil danne grunnlag for senere prosjekter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Gode lesere på arbeidsplassen
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Øyvin Stav
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet ønsker å bidra til å høyne graden av deltakelse og inkludering i arbeids- og samfunnsliv for minoritetsspråklige arbeidtakere ved noen bedrifter i kommunene Frøya og Hitra. Dette ønskes oppnådd gjennom bedre tilgang til og nærhet til litteratur og forfattere på arbeidsplassen. De to øykommunene har flere bedrifter med et stort innslag av arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn, økt fokus på lesing og læring vil kunne være et viktig bidrag til inkludering og kompetanseheving av de ansatte. Begge kommunene har fra tidligere noe erfaring med samspillet mellom bibliotek, bedrifter og lesestimuleringsaspektet. Prosjektet vil kunne bidra til å knytte tette rerelasjoner mellom de de lokale bibliotekene, bedriftene og de ansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 210 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Gol bibliotek i Hallingmo kunnskaps- og kulturpark
Prosjekteier: Gol bibliotek
Kontaktperson: Gertti Mändla
Tidsperiode: 2014
Mål:
Målet for forprosjektet vil vere å skape eit best mogeleg teneste- og samarbeidsgrunnlag for Gol bibliotek og samarbeidspartnerar på Hallingmo, slik at biblioteket blir ein sentral part i den planlagde stadsutviklinga på Hallingmo (og i Gol kommune/Hallingdal). 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hardangerbiblioteka der folk ferdast
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Hovudmålet med dette prosjektet er å bli meir synleg og tilgjengeleg der brukaren er, anten det er på butikken, i idrettshallen eller på tenestetorget på rådhuset, og dermed få fleire brukarar av biblioteka sine tilbod. Hardangerbiblioteka har som hovudmålsetjing å nå og serva flest mogleg. Vi ser at i dag er det grupper som ikkje nyttar vårt tilbod i den grad som vi skulle ønska. For å nå fleire, vil vi tenke utradisjonelt når det gjeld plassering og organisering av tilbodet vår, i tillegg til å utvikle samarbeidet og partnarskapet med andre. Ved å vere synleg på fleire arenaer og styrke samarbeidet med andre i lokalsamfunna, kan vi gjere bibliotektilboda kjende og tilgjengeleg for fleire. Prosjektet vil også gjere at Hardangerbiblioteka står sterkare fram som felles eining, i tillegg til at det er med på å profilere Hardanger sin offisielle profil.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 190 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hjartdal i våre hjerter
Prosjekteier: Hjartdal folkebibliotek
Kontaktperson: Katrin Grenzer
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å være en brobygger mellom alle innbyggere, uansett bakgrunn. Å være en aktiv aktør for å styrke det lokale fellesskapet er en sentral oppgave for et lite folkebibliotek. Av den grunn vil vi satse på å invitere til en rekke aktiviteter på tvers av alder og etnisk bakgrunn - målet er å bli sett og forstått som den man er: som verdifullt medlem av et mangfoldig samfunn.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 25 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hobbyrekke på Vadsø bibliotek
Prosjekteier: Vadsø bibliotek
Kontaktperson: Veronicha Angell Bergli
Tidsperiode: 2014
Mål:
- Skape et treffpunkt for byens befolkning, og dermed virke integrerende og inkluderende på tvers av byens grupperinger/ minoriteter
- Gjøre biblioteket interessant gjennom å oppdatere samlingen innenfor de aktuelle hobbyene
- Tiltrekke oss nye brukergrupper til biblioteket
- Skape en samarbeidsarena med aktuelle kommunale, private og frivillige organisasjoner i Vadsø
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hva lærer de?
Prosjekteier: Høgskulen i Sogn og Fjordane
Kontaktperson: Lise Vik-Haugen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Overordnet mål for prosjektet er å øke informasjonskompetansen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane ( HiSF). Dette er viktig av flere grunner. På nasjonalt nivå opplever vi gjennom hele skoleløpet fra grunnskole til doktorgradsnivå fokus på oppnådd læringsutbytte fremfor på målbeskrivelser. For høyere utdanning sin del er dette formalisert i kvalifikasjonsrammeverket. Et krav i kvalifikasjonsrammeverket er f.eks. at studentene skal oppnå ferdigheter i å kunne «analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer» eller å kunne «finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling». Denne typen krav sammen med det store omfanget av informasjonsbærende kilder som møter studenter i dag gjør at informasjonskompetanse blir en viktig del av det enkelte studium.
Bibliotektjenesten opplever at faglærere ser dette og ønsker øket undervisningsaktivitet fra bibliotekets side. Det er ressurskrevende å utvikle og gjennomføre gode undervisningsopplegg, dette gjør det ekstra viktig å systematisere og kvalitetssikre dette arbeidet.
Fokus vil være rettet mot 3.-års-studenter på bachelorutdanninger samt masterstudenter. Vi ønsker å systematisk vurdere det  undervisningstilbudet vi gir disse studentene i dag og forbedre det. Vi vil også trekke inn måten studentene pr. i dag brukerbibliotekets ressurser på for å se om den søkingen og kildebruken som bibliotekarene prøver å formidle, viser igjen i studentenes måte å søke på. Det er slik at andre høgskoler i stor grad møter de samme utfordringene som HiSF, det er derfor en viktig del av prosjektet å sørge for at våre erfaringer og de tjenestene vi utvikler, kommer andre bibliotek til gode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Information Management for Knowledge Creation
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Eystein Gullbekk
Tidsperiode: 2010-2014
Mål:
Hovedmål:
- Å utvikle nettbaserte undervisningsmoduler i informasjonskompetanse for PhD-kandidater. Information Management for Knowledge Creation skal utvikle moduler som støtter framtidige forskeres arbeid med informasjon i forskningsprosesser innen ulike vitenskapelige disipliner. Modulene skal skreddersys målgruppen på grunnlag av en kartlegging av PhD-kandidaters informasjonsatferd og –behov (prosjektfase1).
Delmål:
- Å gi bibliotekene i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektor) oppdatert kunnskap om PhD-kandidaters informasjonsatferd og –behov.
- Å utvikle gratis tilgjengelige nettbaserte undervisningsmoduler som vil kunne brukes av alle interesserte bibliotek i UH-sektoren.
- Å gi bibliotekene i UH-sektoren en fleksibel engelskspråklig undervisningsmodell som er skreddersydd PhD-kandidater innen ulike fagdisipliner.
- Å bidra til økt synliggjøring og relevans av bibliotek i PhD-kandidaters utdanningsløp og forskningsprosess.
Prosjektet vil videre bidra til kompetanseheving og kunnskapsutveksling innen biblioteksektoren. I tillegg vil modulene bidra til PhD-kandidaters utvikling av vesentlige kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser som beskrives.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 670 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Information Management for Knowledge Creation (nettsted), PhD on Track (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Jenter, blogging og annen litteratur
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Turid Janne Kvaløy
Tidsperiode: 2014
Mål:
Prosjektet skal sette fokus på jenters lesing på nett og på papir. Vi ønsker å holde på de lesende jentene og stimulere dem til å fortsette å lese. Ved å ta utgangspunkt i blogging ønsker vi å anerkjenne en sosial arena som mange jenter forholder seg til og samtidig bruke den som inngang til formidling av annen litteratur. Som formidlere ønsker vi også å lære noe om hvordan blogger produseres og brukes.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Juniorakdemiet
Prosjekteier: Vestre Toten folkebibliotek
Kontaktperson: Mona Myrland
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vestre Toten folkebibliotek vil starte et helt nytt tilbud til barn; Juniorakademiet. Juniorakademiet skal bli en møteplass for kunnskaps- og forskningsformidling hvor barn kan få høre om spennende temaer på fritiden, presentert av fageksperter. Juniorakademiet blir det første tilbudet i sitt slag på Østlandet. Vi søker nå Nasjonalbiblioteket om støtte til forprosjekt. Nedenfor er både målene for forprosjektet og for tilbudet som helhet.
Mål for forprosjekt:
- forankre prosjektet i den kommunale organisasjonen
- etablere en grafisk profil og markedsføringsstrategi for Juniorakademiet
- etablere en nettside for Juniorakademiet
- hente kunnskap fra andre som har lignende tilbud, særlig barneuniversitetet ved Trondheim folkebibliotek
- definere hovedsamarbeidsparter og etablere kontakt med disse
- lage en rekrutteringsplan
- arrangere 3 forelesninger i Juniorakademiet høsten 2014
Overordnede mål:
- økt kunnskapslyst blant barn
- befeste bibliotekets rolle som kunnskapsallmenning
- gjøre biblioteket mer attraktivt som møteplass og skape ny aktivitet i bibliotekrommet
- øke barns forståelse for sammenhengen mellom egen nysgjerrighet og senere utdanningsløp
- bidra til kommunen og regionens attraktivitet, identitet og omdømme
- etablere biblioteket som en attraktiv samarbeidspart for privat næringsliv og høyere utdanning
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.juniorakademiet.no
 

Kameleon
Prosjekteier: Lørenskog bibliotek
Kontaktperson: Berit Bjørklid
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet er å skape nysgjerrighet og kreativitet hos barn, og å gi en unik opplevelse til småbarnsfamilier. Finne nye tilbud i bibliotekrommet utover den tradisjonelle litteraturformidlingen. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 230 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kjør debatt!
Prosjekteier: Østre Toten folkebibliotek
Kontaktperson: Sonja Heimdal
Tidsperiode: 2014
Mål:
Østre Toten folkebibliotek ønsker å videreutvikle biblioteket i henhold til endret formålsparagraf i den nye bibliotekloven. Vi vil at vårt bibliotek skal være en arena der demokrati, ytringsfrihet og aktiv formidling av materialet vi er i besittelse av, skal være blant de viktigste bestanddelene. Gjennom planlegging og gjennomføring av tre aktuelle, fagsterke og engasjementsskapende debatter høsten 2014, vil vi derfor sette økt fokus på biblioteket som en arena for offentlig samtale og debatt.  Biblioteket som debattarena kan vekke ny interesse for biblioteket i lokalsamfunnet og tiltrekke seg nye brukere, som ellers ikke ville besøkt oss. Det kan igjen bidra til at kommunens innbyggere i større grad ser mulighetene som biblioteket og bibliotekrommet har å by på. Gjennom å samarbeide med aktører i og utenfor kommunen, bygger vi et verdifullt kontaktnett som kan komme oss til gode ved senere anledninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kriminalfestival 2014
Prosjekteier: Meløy bibliotek
Kontaktperson: Kerstin Gierlich
Tidsperiode: 2014
Mål:
Utgangspunkt har vært ønske i 2011 i Meløy kommunes kulturenhet om et årlig arrangement med gjentakelsesverdi, som skulle kunne engasjere så mange forskjellige lag og foreninger som mulig, under kulturenhetens regi. Biblioteket kom med forslag om felles litteraturfestival, med biblioteket som "drivkraft" bak. Først hadde vi idéen om å velge et annet overordnet tema hvert år, men så ble det etablert å kjøre "kriminalfestival" årlig.
Mål: - å tilby alle aldersgrupper i kommunen et mangfoldig, variert program, - fremme interessen i biblioteket og i lesing, - vise biblioteket fram som et plass til møte og arrangementer, - danne et samarbeid mellom Meløy bibliotek og flere aktører (lag, foreninger, enheter) i Meløy kommune, - etablere et årlig litteraturfestival, som er tematisk spesifisert som "kriminalfestival".
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 15 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Les for livet - del 2
Prosjekteier: Osterøy bibliotek
Kontaktperson: Bente Dammen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
- Alle barn i Osterøy kommune leser meir litteratur og låner meir på biblioteket i 2014 enn i 2010.
- Utlån av barnebøker skal vere minst 20 per barn i kommunen i 2014.
- Resultatet på PISA-undersøkinga syner framgang frå 2010.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lesarhistoria - ny veg til lesaren
Prosjekteier: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Bente E. Lund
Tidsperiode: 2014
Mål:
Prosjektet Lesarhistoria - ny veg til lesaren tek utgangspunkt i omgrepet lesarhistorie, som kan definerast slik:
"Begrepet leserhistorie brukes for å karakterisere mer enn en lesers kodekompetanse, leseflyt, leseforståelse og forståelsesevne. I en leserhistorie inngår også leserens lesererfaring på godt og vondt og metaperspektivet leseren har på egen lesing og leseutvikling. I leserhistorien kartlegges for eksempel holdninger til lesing, lesemodeller eleven har i nære relasjoner, og mulige temaer og sjangrer leseren kan motiveres av. Medievaner og elevens forhold til digitale tekster og sosiale medier kartlegges, i tillegg til elevens bruk av skole- og folkebibliotek" (Kverndokken, 2013: 156).
Prosjektet har som utgangspunkt at ulike barn treng ulike tekstar. Vi ser til dømes at det ofte er skilnad på kva slags tekstar gutar og jenter vel, og vi veit at sterke og svake lesarar treng utfordringar på kvar sine nivå. Folke- og skulebiblioteka skal leggje til rette for tekstmangfald og drive aktiv formidling, og skulen er etter læreplanane pålagt å undervise i mange forskjellige typar tekstar. Forsking tyder på at tilgang til ein variert tekstbase kan heve lesekompetansen i ei gruppe (Bråten, 2007). Vi ser dessutan at fritidslesing har mykje å seie for oppøving av leseferdigheiter og leseforståing (Roe, 2013).
I prosjektet ynskjer vi å finne ut meir om korleis nye formidlingsmetodar kan utviklast med utgangspunkt i barns og unges lesarhistorier. Vi vil auke kunnskapen om korleis vi kan skreddarsy formidlinga til den einskilde, gjerne i mindre lesegrupper eller lesesirklar. Vi trur at folkebiblioteka, skulane og barnehagane treng å samarbeide om litteraturformidlinga, og at det nødvendig å evaluere formidlinga meir systematisk. Ein viktig del av prosjektet vil difor vere å engasjere ein ekstern rettleiar, ein forskar, som skal gi råd i planlegging og gjennomføring, og som skal hjelpe oss med å formidle resultata frå prosjektet.
Forprosjektet vil dreie seg om å etablere samarbeid mellom aktuelle partnarar, kartleggje behov, bestemme metode for gjennomføring og evaluering av hovudprosjektet i samråd med ekstern rettleiar/forskar og å lage prosjektplan for hovudprosjektet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 120 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Leselyst og språk og IKT
Prosjekteier: Storbybibliotekene v/ Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Anne Kristin Undlien
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Øke folk med innvandrerbakgrunn sin språkforståelse og leselyst, samt bidra til økt digital kompetanse. Finne fram til god metodikk, og "best practice" på området.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 720 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteheca Nova 1-2013 (artikkel)

 

Litteraturen viser vei til debatten
Prosjekteier: Moss bibliotek
Kontaktperson: Beate Aakerøy
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Biblioteket vil videreutvikles som møteplass, og inviterer til offentlig samtale og debatter omkring relevante og spennende temaer, - med litteraturen er utgangspunkt. I tillegg vil det inviteres til å bruke biblioteket som møteplass og debattarena også for eksterne aktører. Litteraturen vil hele tiden ha fokus og vil bli framhevet ved alle arrangementene.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Lokalt og digitalt
Prosjekteier: Bærum kommune
Kontaktperson: Marte Sørensen
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Prosjektets mål er å digitalisere hele samlingen av lokalhistorisk materiale, tekst, lyd, bilder og film. Tilrettelegge det digitaliserte materiale for brukerne gjennom formidling i rommet og på nettet. Gjøre det digitale materialet tilgjengelig for  innbyggerne ved å lage digitale historier og utstillinger, og utfordre brukerne selv til å lage egne digitale fortellinger og "forske" i sitt nærmiljø. Prosjektet har hatt godt samarbeide med Nasjonalbilbioteket og deres kompetanse i løpet av de tre årene vi har mottatt tilskudd.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 305 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

  

Mangfold i ord
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ynskjer at biblioteket skal utvida sine tilbod til dei ulike innvandrargruppene som er i vårt distrikt, og at biblioteket, lesinga og samtalen om boka skal vera ein døropnar mot det norske samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Merkevare Vestfoldbibliotekene
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vigdis G. Jakobsen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Overordnet mål for prosjektet:  Merkevare Vestfoldbibliotekene skal være et modellprosjekt for evaluering og effektmåling. Evalueringsområdet er realisering av Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 med spesielt fokus på synliggjøring av bibliotekene. Det skal legges vekt på vurdering og bruk av verktøy og metoder for effektmåling, kompetanseheving, partnerskap med relevante fagmiljøer samt evalueringsrapport.
Resultatmål: Prosjektet skal
- gi relevant kompetanseheving i alle folkebibliotekene og fylkesbiblioteket på området synliggjøring og evalueringsmetodikk
- gi erfaring med partnerskap og samarbeidsavtaler
- etablere modell for evaluering og effektmåling
- gjennomføre praktisk evaluering og måling
- gi god lærings- overføringsverdi - blogg, erfaringskonferansen og evalueringsrapport med dokumentasjon på hvordan evaluering og effektmåling brukes til ny læring som brukes aktivt inn i viderearbeid både med prosjektet og realisering av bibliotekplanen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 856 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), merkevarevestfoldbibliotekene.wordpress.com

 

Møter med film
Prosjekteier: Ringsaker bibliotek
Kontaktperson: Mette Westgaard
Tidsperiode: 2014
Mål:
Med prosjektet ønsker biblioteket å trekke nye brukere til biblioteket. Gjennom kunnskapsformidling ved visning av kvalitetsfilm vil en skape debatt og samtale om aktuelle verdispørsmål.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Nordic ILL 2014
Prosjekteier: Akershus fylkesbibliotek
Kontaktperson: Cathrine Undhjem
Tidsperiode: 2014
Mål:
Styret i NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet og fylkesbibliotekene i Troms og Akershus skal gjennomføre en 2-dagers nordisk engelskspråklig fjernlånskonferanse (11th Nordic Resource Sharing, Reference, and Collection Development Conference) i Oslo høsten 2014. Her skal vi presentere både velfungerende, etablerte og nye former for samarbeid og metoder innen fjernlån fra Norden og andre land.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ny i Buskerud
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Camilla Sørbye
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet skal teste ut modellen Ny i byen/ny i bygda, som skisserer et målrettet tilbud til mennesker som er nye i et lokalsamfunn. Målet er å finne ut hvordan bibliotekene kan spille en viktigere rolle for nykommere. Prosjektbibliotekene skal bidra til deltakelse og opplevelse av tilhørighet gjennom å ta utgangspunkt i alle typer innflyttere som én kategori, noe som er nytt i biblioteksammenheng.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://www.nyibuskerud.no/ , http://nyidrammen.no/ , http://nyieiker.no/

 

Nye Tjøme folkebibliotek, formidling i sentrum
Prosjekteier: Tjøme folkebibliotek
Kontaktperson: Hilde Ditmansen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Utforme og prøve ut nye metoder for formidling i betjent og selvbetjent åpningstid. Øke bruken og tilgjengeligheten av biblioteket, sikre nye brukergrupper og presentere tjenestene på en fristende og selvforklarende måte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

PhDportal.uib
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Bergen
Kontaktperson: Ingrid Cutler
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Mål for prosjektet er å kartlegge funksjonalitet, tekniske løsninger og aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet er en kartlegging forutvikling av et system for innlevering, sikker elektronisk arkivering og åpen tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger. Resultatet fra prosjektet skal deles og gjøres tilgjengelig for øvrige interesserte bibliotek i UHR-sektoren.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 80 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Portal for utlån av e-bøker
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Jannicke Røgler
Tidsperiode: 2009-2014
Mål:
Prosjektet skal utvikle en nasjonal portal for utlån av ebøker som et tilbud for alle norske bibliotek. Pilotprosjektet som det søkes midler om i den første fasen, skal utvikle portalen i en første versjon og teste denne ut på tre ulike folkebibliotek i Buskerud. Bibliotekene skal i tillegg teste ut utlån av leseplater i de samme bibliotekene og hvilke mulighetersom ligger i å utnytte nettsamfunnsfunksjonalitet i den samme portalen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Presentasjonsformater for e-publikasjoner
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Kontaktperson: Jan Erik Frantsvåg
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Etablere veileder for fleksible presentasjonsformater som institusjonenes redaktører av e-publikasjoner (tidsskrifter, rapporter og bøker) kan benytte for økt brukerkvalitet og distribusjon av publikasjonene. Prosjektet skal spesielt se på standard, lavterskel programstøtte for tilrettelegging til presentasjon på håndholdte lesere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 217 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Prøysen-bibliografi
Prosjekteier: Høgskolen i Hedmark, biblioteket campus Hamar
Kontaktperson: Karianne Hagen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Lage en bibliografi som vil være todelt idet det skal være et forfatternettsted og en database (Bibsys) for bibliografiske opplysninger. Forfatternettstedet skal ha et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å finne tilleggsinformasjon om en  bibliografi som ikke er egnet til å ha i Bibsys. Bibliografien skal kunne være lett å vedlikeholde. Det skal kunne lenkes opp til bibliografien fra andre institusjoner.
Prosjektmålet oppnås ved å:
- produsere bibliografi i eksisterende databasetjeneste (Bibsys)
- utvikle forfatternettsted
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap, Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

På terskelen til morgonhuset
Prosjekteier: Hå folkebibliotek
Kontaktperson: Greta Ravndal
Tidsperiode: 2010-2014
Mål:
Mål for prosjektet er at Hå folkebibliotek, Hå gamle prestegard og Hå kulturtorg samarbeider om en nyansert og bredt anlagt kulturscene, Kulturscena i Hå. Hå har intet kulturhus, men mange ”kulturhus”, med mange forskjellige ”rom” ute og inne som kan brukes til kulturformidling, og nettopp disse ”scenene” kan gi en ekstradimensjon og forsterke opplevelsen av kulturaktivitetene. I prosjektet tas det sikte på å skape bred interesse forlesing, leseutvikling og litteratur gjennom litteraturformidling til flest mulig grupper i kommunen og sør-fylket gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike aktører, lokale, nasjonale og internasjonale på et bredt spekter av ulike arenaer og møteplasser.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 650 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rett på sak i Akershus - debatt-turné
Prosjekteier: Akershus fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olga Skrinde
Tidsperiode: 2014
Mål:
Folkebibliotekene og fylkesbiblioteket samarbeider om å planlegge og gjennomføre to parallelle debatt-turnéer med utgangspunkt i faglitteratur som belyser aktuelle tema. Debattene skal gjennomføres i folkebibliotek og bibliotekbusser i Akershus under Litteraturfestivalen i uke 43. Å arrangere debatt er nytt for mange i folkebibliotek, og prosjektet søker å bidra til å senke terskelen for å ha denne typen arrangement i biblioteket ved i fellesskap å utarbeide ferdige opplegg som kan brukes flere steder. Spesielt de bibliotekene med små ressurser og liten erfaring med debatt kan dra nytte av dette, men også de større bibliotekene gir tilbakemelding på at samarbeid om truné er ønskelig.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rom for deltagelse
Prosjekteier: Nedre Eiker bibliotek
Kontaktperson: Pål Ødemark
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektets mål er å skape et åpent og attraktivt bibliotekrom med vekt på deltagelse, kreativitet, nyskaping og brukermedvirkning, der verkstedmodellen står sentralt når det gjelder innhold og aktiviteter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://romfordeltagelse.wordpress.com

 

Saman for framtida
Prosjekteier: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
I strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011-2014 er ei av hovudmålsetjingane å utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser for å gi betre tenester til innbyggjarane, og for å kunne leggje til rette for og betre utviklingsmoglegheitene for biblioteka i Sogn og Fjordane.
Fylkesbiblioteket vil vere pådrivar og katalysator for gjennomføring av konkrete samarbeidsprosjekt, og ønskjer å utvikle og støttearbeidet for å skape nettverk. Prosjektet skal identifisere drivarar og barrierar for samarbeidsdriven innovasjon og utvikle modellar for etablering av både strategiske og operasjonelle partnarskap i praksis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 800 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://fylkesbiblioteket.sfj.no/prosjekt/saman-for-framtida

 

Skrivedugnad for nettet
Prosjekteier: Hamar bibliotek
Kontaktperson: Berit Borgen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Initiere og stimulere til artikkelskriving på nett og derigjennom styrke digital kompetanse i befolkningen. Målet er å etablere en selvgående praksis og kultur for formidling av lokalkunnskap på allerede eksisterende plattformer. Prosjektet tar spesielt sikte på å aktivisere kvinner til å skrive for nett.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Stemmer frå Hardanger og Voss
Prosjekteier: Hardangerbiblioteka v/Odda bibliotek
Kontaktperson: Else M. Sandal
Tidsperiode: 2014
Mål:
Målet er å i større grad ta i bruk biblioteka som møteplass og arrangements og debatt- arena, og i større grad involvera organisasjonar og enkeltpersonar frå distriktet vårt til å vera medarrangørar. Med dette ynskjer vi også å markera grunnlovsjubileet med fokus på ytringsfrihet og demokratiske prosessar ved at ein tek i bruk og synliggjer lokale krefter og kompetanse blir delt med andre.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Studentene og digitale tekster
Prosjekteier: Handelshøyskolen BI
Kontaktperson: Dagmar Langeggen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Prosjektet skal legge til rette for å bedre læringsvilkår ved å gi studenter tilgang til digitale pensumtekster gjennom brukervennlige grensesnitt og gode studieverktøy. Det er prosjektets mål å utvikle en tjeneste med tilgang til pensumlitteraturen som oppleves så god avbrukerne at digital tekst velges framfor trykket tekst der dette vil være naturlig.
Som deltaker i det NB-støttete prosjektet Fra papir til digitalt pensum, vil BI ha dannet seg en oversikt over omfanget av tilgjengelig digitalt pensum. I dette prosjektet er formålet å innhente kunnskap om hvordan bruk av digitale tekster påvirker studievaner og undervisnings- og læringsmetoder.
I tillegg skal prosjektet gjøre utredninger og gi innspill til en komplett tjeneste for levering av digitale tekster som videreutvikles på bakgrunn av erfaringer og funn i prosjektet. Disse undersøkelsene gjøres på en studentgruppe som deltar i kurset IT i organisasjoner i regi av førstelektor Ragnvald Sannes. Basert på tidligere gjennomføringer forventes det at 40 til 60 studenter vil delta på kurset.
Underliggende premiss i prosjektet er at studier og analyser som gjøres, brukes direkte inn i utviklingen og gir utslag i kravspesifikasjon for løsning og løsningsarkitektur i et planlagt system forklarering som er under utvikling av Akademika.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Sykkelbiblioteket
Prosjekteier: Mandal bibliotek
Kontaktperson: Leon Bang-Hetlevik
Tidsperiode: 2014
Mål:
Prosjektet overordnede mål er å oppfylle lovens krav om aktiv formidling ved å bryte ut av bibliotekets fysiske rammer og ta bibliotekets tjenester med ut til folk der de er på en synlig og morsom måte.
Målet med prosjektet kan videre formuleres i følgende delmål: a) Å gi nåværende bibliotekbrukere et utvidet tilbud b) Å møte de som ikke vanligvis bruker biblioteket og opplyse dem om hva biblioteket kan tilby også utover boklån c) Promotere biblioteket og være et blikkfang som kan trekke barn og ungdom til biblioteket ellers i året.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ung delaktighet
Prosjekteier: Bergen Offentlige bibliotek
Kontaktperson: Per Vold
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet med prosjektet er å utforske samarbeid og partnerskap, deltakelses - og inflytelsesformer og nye formidlingsmetoder for og med ungdom. Dette for å skape en møteplass drevet av brukerdreven innovasjon, ung-til-ung-formidling og lokalsamfunnets vitensammensmeltninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Vinterles
Prosjekteier: Alvdal, Folldal, Tolga, Os og Rendalen bibliotek
Kontaktperson: Inger Marie Bergene
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet vårt er å øke lesegleden og lesekompetansen hos voksne gjennom leseaksjonen VinterLes.Vi vil gjerne prøve ut om de enkle prinsippene vi vet fungerer fra leseaksjonen for barn, SommerLes, kan skape økt motivasjon for lesing hos voksne også. Vi håper også at en slik leseaksjon kan føre til at vi kommer i kontakt med nye grupper som vi sjelden ser i biblioteket. Et annet mål med prosjektet er å gjøre oss til bedre og mer bevisste litteraturformidlere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 495 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ytringer om ytringer
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kari Hortmann
Tidsperiode: 2014
Mål:
Hovedmålet for prosjektet er å skape oppmerksomhet og debatt om våre demokratiske verdier. Vi ønsker å skape ny aktivitet i bibliotekrommet, basert på samarbeid mellom bibliotek og kunstinstitusjon. Forfattere, jurister, journalister og kunsthistorikere skal bidra, samtidig som publikum skal involveres på nye måter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Å snakke om høsttanker
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kari Hortmann
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å legge til rette for samtaler om vanskelige tema mellom barn og voksne. Bibliotekenes rolle som arena og tilrettelegger for samtaler, spesielt for barn, skal prøves ut. Vi ønsker å prøve ut en enkel metode for å komme nært vanskelige tema, og vise hvordan skjønnlitteratur kan være et godt utgangspunkt for samtaler mellom barn og voksne. Bibliotekturné med forfatter og animatør Martine Grande.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Ørjan Persen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
1. Gjøre verkene til Nordahl Grieg tilgjengelig i digitale formater som egner seg for lesning på alle digitale plattformer.
2. Formidle materialet slik at det er enkelt for andre bibliotek å tilby e-bøkene til sine lånere og nytte seg av formidlingsmaterialet som utvikles i prosjektet.
3. Lage en modell for hvordan folkebibliotek kan bidra til å tilgjengeliggjøre og spre frie e-bøker.
4. Digitalisere og formidle unike dokumenter av og om Nordahl Grieg.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 268 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdiling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene