Pågår t.o.m. 2013

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Bergen leser - 2013
Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Mangfold i ord
Når vertinnen har gått hjem
Rom for deltagelse
Sølvberget APP

 

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vidar Lund
Kontaktperson: Pål Augestad
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet med prosjektet er å skape engasjement og lesegledei arbeidslivet med utgangspunkt i Hele Rogaland leser 2013: Makt og avmakt i Rogaland. En viktig del av dette er å legge til rette for samarbeid mellom lokale folkebibliotek, bedrifter og fagforeninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 507 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Avis på brett - app for avismateriale i Telemark
Prosjekteier: Høgskolen i Telemark
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å lette tilgangen for et stort publikum og forskningsmiljøer til historiske aviser fra Telemark. Det legges vekt på at presentasjonen av avissidene blir gode å lese på nettbrett og andre mobile enheter. En av Norges eldste aviser Varden (1874-1917) representerer prosjektets basismateriale. Prosjektet skal utvikle en teknisk løsning for bruk av app for lesing av Varden og denne skal kunne anvendes på annet avismateriale fra Telemark seinere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 180 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Bergen leser - 2013
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Mari Kristin Jore
Tidsperiode: 2013
Mål:
I Leseløft-prosjektet Bergen leser 2013 setter vi fokus på høytlesning og de forskjellige måtene en tekst kan tolkes og formidles på gjennom høytlesningsinstallasjonen Lese Lyd!. Vi har satt oss tre mål for Bergen leser 2013:
1. Å utvikle nye formidlingsmetoder
2. Å skape en møteplass hvor publikum formidler sin personlige tolkning av tekster
3. Å gjøre flere mennesker oppmerksomme på Bergen Offentlige Bibliotekstilbud, tjenester og kompetanse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bergenbibliotek.no/bergenleser

 

Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Nina Stenbro
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ønsker å prøve ut bruk av elevbedrift ved Lindebøskauen ungdomsskole for å skape et mer tilgjengelig bibliotektilbud på Flekkerøy og større interesse og eierskapsfølelse fra lokalmiljøet. Vi ønsker å utvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotek, skole og nærmiljø. Prosjektet vil gi oss erfaring i nye former for organisering av bibliotektilbudet og mulighet til å prøve ut mer selvbetjente løsninger ved et mindre bibliotek. Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Selvbetjentbibliotek i sør.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 95 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Prosjekteier: Asker bibliotek
Kontaktperson: Frid Feyling
Tidsperiode: 2013
Mål:
Asker bibliotek ønsker å bli enda mer synlig og nå enda flere målgrupper ved å inngå et aktivt samarbeid med kunstmiljøet i Asker. Vi ønsker å trekke kunst inn i biblioteket, og bringe kunsten ut av biblioteket. Kunsten - både den fysiske, i form av bøker og utleibar kunst, og den mentale, i form av foredrag og kunstvandringer. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 
 

Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Prosjekteier: Grue folkebibliotek
Kontaktperson: Trude Pellerud
Tidsperiode: 2013
Mål:
Med mikrokulturhus ønsker vi å få oppmerksomheten rettet til biblioteket. Et lite kulturpek i en kommune hvor sporten råder.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)
 

Mangfold i ord
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013
Mål:
Vi ynskjer at biblioteket skal utvida sine tilbod til dei ulike innvandrargruppene som er i vårt distrikt, og at biblioteket, lesinga og samtalen om boka skal vera ein døropnar mot det norske samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Når vertinnen har gått hjem
Prosjekteier: Vegårshei kommune
Kontaktperson: Tove Sama
Tidsperiode: 2013
Mål:
Når vertinnen har gått hjem - det selvbetjente hverdagsbiblioteket. Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets samlinger og rom tilgjengelig for Vegårsheis befolkning utenom ordinær åpningstid gjennom tilgang og formidling. En forutsetning for at dette skal bli en suksess, er å omforme bibliotekrommet til et intuitivt og formidlende rom, med utgangspunkt i design- og arkitektoniske teorier om menneskers adferd i fysiske rom med fokus på møteplassen. Prosjektet vil arbeide med å utvikle et konsept for litteraturformidling i bibliotekrommet - både i form av fysisk og digital formidling. Et arrangementssamarbeid med frivillige organisasjoner vil også bli prøvd utfor å styrke bibliotekets møteplassfunksjon. Prosjektet er tenkt grundig dokumentert for å kunne dele sine erfaringer med andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rom for deltagelse
Prosjekteier: Nedre Eiker bibliotek
Kontaktperson: Pål Ødemark
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektets mål er å skape et åpent og attraktivt bibliotekrom med vekt på deltagelse, kreativitet, nyskaping og brukermedvirkning, der verkstedmodellen står sentralt når det gjelder innhold og aktiviteter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://romfordeltagelse.wordpress.com

 

Sølvberget APP
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Bjørn Kjetil Fredriksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet skal videreutvikle en egenprodusert app for Stavanger bibliotek. Appen skal tydeliggjøre bibliotekets mangfoldige tilbud, og gjør bibliotekenes tjenester attraktive for bibliotekets brukere, men spesielt for å tiltrekke brukergrupper som bruker biblioteket i mindre grad. Bibliotekets selvbetjente og elektroniske tjenester skal presenteres på en brukervennlig måte på plattformer som våre brukere benytter. Appen er også tiltenkt en sentral rolle i det fysiske bibliotekrommet, der vi planlegger flere større berøringsskjermer for både selvbetjente tjenester og for formidling av bibliotekets samlinger, elektroniske tjenester og andre kultur- og kunnskapskilder. Resultatet av prosjektet er en teknologisk nyvinning som helt eller delvis kan gjenbrukes av andre bibliotek. Kildekoden til appen er tilgjengelig som fri programvare.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 465 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene