Prosjekt avsluttet i 2014

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Barn av regnbuen - og norsk!
Bergen leser 2013
Bibliotek i kunnskapssamfunnet
Biblioteket på jobb
Biblioteket som møteplass
Biblioteklandskap i endring
Bibliotekrom i Troms
Billedbok-app fra Bokhylla.no
BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
De unges bokskaperkunst
Debatt Voss og Mitt Afrika
Den internasjonale morsmålsdagen
Den kulturelle nistepakka i Klæbu
DigitalDus
Digitalt pensumsystem
eBorgerskap i Vestfold
Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Flyplassbibliotek
Frihet, likhet og brorskap Eidsvoll 2014
Furuset bibliotek - arena for alle
Gode lesere på arbeidsplassen
Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Hardangerbiblioteka der folk ferdast
Hobbyrekke på Vadsø bibliotek
Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Information Management for Knowledge Creation
Kameleon
Kjør debatt!
Kriminalfestival 2014
Les for livet - del 2
Les soldat!
Leseglade skolestartere
Litteraturformidling – InnsideUT
Lokalt og digitalt
Mangfold i ord
Merkevare Vestfoldbibliotekene
Musikk og lyrikk. Kunst i møte
Nordic ILL 2014
Ny i Buskerud
Nye Lesefrø
Når vertinnen har gått hjem
Poesislam i UKM
Portal for utlån av e-bøker
Presentasjonsformater for e-publikasjoner
Psykisk helse for barn og unge
På terskelen til morgonhuset
Reine Ord - med andre ord
Rett på sak i Akershus - debatt-turné
Rom for deltagelse
Saman for framtida
Samhandling og sambruk
Skrivedugnad for nettet
Stemmer frå Hardanger og Voss
Studentene og digitale tekster
Sykkelbiblioteket
Sølvberget APP
Ung delaktighet
Ungdommens parlament
Vertskommunesamarbeid
Ytringer om ytringer
Å snakke om høsttanker
Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert

 

Arbeidsplassbesøk - Makt og avmakt i Rogaland
Prosjekteier: Rogaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vidar Lund
Kontaktperson: Pål Augestad
Tidsperiode: 2013
Mål:
Målet med prosjektet er å skape engasjement og leseglede i arbeidslivet med utgangspunkt i Hele Rogaland leser 2013: Makt og avmakt i Rogaland. En viktig del av dette er å legge til rette for samarbeid mellom lokale folkebibliotek, bedrifter og fagforeninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 507 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Barn av regnbuen - og norsk!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Hildegunn Hestnes
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Gi minoritetsspråklig ungdom større muligheter til gjennomføring av videregående opplæring - gjennom bedre lese- og skriveferdigheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotheca Nova 1-2013 (artikkel), Prosjektrapport (pdf)

 

Bergen leser - 2013
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Mari Kristin Jore
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I Leseløft-prosjektet Bergen leser 2013 setter vi fokus på høytlesning og de forskjellige måtene en tekst kan tolkes og formidles på gjennom høytlesningsinstallasjonen Lese Lyd!. Vi har satt oss tre mål for Bergen leser 2013:
1. Å utvikle nye formidlingsmetoder
2. Å skape en møteplass hvor publikum formidler sin personlige tolkning av tekster
3. Å gjøre flere mennesker oppmerksomme på Bergen Offentlige Bibliotekstilbud, tjenester og kompetanse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://bergenbibliotek.no/bergenleser , Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotek i kunnskapssamfunnet
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anita Hvarnes Evensen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Hovedmål: Utvikle en modell for samarbeid mellom bibliotekansatte i utdanningsinstitusjoner og i folkebibliotek i Vestfold for å styrke den helhetlige kompetanse for bibliotekansatte i temaer innenfor begrepet informasjonskompetanse.
Tiltak: Årlige kurs for å heve bibliotekansattes kompetanse i temaer innenfor begrepet informasjonskompetanse. Utvikle kurs for å heve bibliotekansattes kompetanse i metoder for evaluering, effektmåling og kartlegging, slik at de kan evaluere tiltak som settes i gang. Gjennomføre et fokusgruppeintervju blant bibliotekansatte: Hvordan oppleves studenter når de bruker sitt lokale bibliotek i studiesammenheng? Vurdere kompetansegivende kurs innen kommunikasjon, veiledning, undervisning for bibliotekansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 225 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteket på jobb!
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial
Kontaktperson: Frid Hamsun
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Gjennom lokalt samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Lambertseter filial og T-baneverkstedet på Ryen skal vi videreutvikle deres arbeidsplassbibliotek. Målet for prosjektet er å gjøre litteratur mer tilgjengelig for de ansatte og bidra til lesestimulering og økt lesekomptanse. Gjennom samarbeidet ønsker vi også å gjøre folkebiblioteket mer tilgjengelig og synlig for våre ikke-brukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 275 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Biblioteket som møteplass
Prosjekteier: Valle kommune
Kontaktperson: Torunn C. Lund
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønskjer å undersøkje om filialen for Valle folkebibliotek på Rysstad kan fungere betre som uformell møtestad, dersom ein samlokaliserer den med Setesdalsmuseet. Filialen har allereie relatit høge besøkstal, men lokala er små, og biblioteket er i stor grad uforma og drive som eit svært tradisjonelt bibliotek. Ved å samlokalisere med Setesdalsmuseet håpar vi å oppnå følgjande: 1. Etablering av uformell møtestad i Rysstad sentrum 2. At biblioteket blir meir attraktivt også for hyttebuarar og tilreisande, ikkje minst pga utvida opningstider 3. Å styrke Setesdalsmuseet som besøksarena, ikkje minst blant den fastbuande 4. Å styrke Rysstad sentrum sin attrraktivitet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Biblioteklandskap i endring
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Hovudmål: Fylkesbiblioteket vil i samarbeid med staten og kommunane utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek i Hordaland, som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester.
Delmål: Fylkesbiblioteket skal skape utvikling, endring og innovasjon i folkebiblioteka i Hordaland gjennom å
1. etablere berekraftige og forpliktande biblioteksamarbeid i fem regionar i Hordaland i partnarskap med fylkeskommunen.
2. utarbeide ein strategi for kompetanseutvikling forbiblioteka i Hordaland, og utarbeide og gjennomføre ein handlingsplan for kompetanseutvikling for folkebiblioteka i fylket.
3. leggje til rette for digital samhandling og kunnskaps- og kompetansedeling gjennom å prøve ut digitale kommunikasjons- og samarbeidsverktøy mellom biblioteka.
4. stimulere til leik som eit verktøy og ein teknikk for å oppnå kreative innovasjonsprosessar i biblioteka.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Biblioteklandskap i endring (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Bibliotekrom i Troms
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 975 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Bibliotekrom i Troms  (nettsted)

 

Billedbok-app fra Bokhylla.no
Prosjekteier: Hammerfest bibliotek
Kontaktperson: Sigird Viken
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å bruke bokhylla.no sine innskannede billedbøker slik at nåtidens unge lesere lett får tilgang til fortidens bokskatter, via nettbrett og andre skjermer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

BokLEK - for alle førskolebarn i Oppland
Prosjekteier: Oppland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Cecilie Lønnum
Tidsperiode: 2014
Mål:
Skape positive litteraturopplevelser for alle førskolebarn i Oppland. Vi ønsker gjennom samarbeid med Norsk Litteraturfestival og alle folkebibliotekene i Oppland å tilby opplevelser knyttet til bøker og leselyst i ukene før litteraturfestivalen på Lillehammer.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), boklek.blogspot.no , Prosjektrapport (pdf)

 

De unges bokskaperkunst
Prosjekteier: Deanu Girjerádju/Tana Bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Måsø
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektets formål er å skape interesse for bøker og forståelsen for viktigheten av lesing.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 210 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Debatt Voss og Mitt Afrika
Prosjekteier: Voss bibliotek
Kontaktperson: Inger K. Dyrnesli
Tidsperiode: 2014
Mål:
Me ynskjer å styrkja biblioteket som som møteplass, kunnskapsallmenning og møtestad gjennom å arrangera debattar om aktuelle lokale og nasjonale saker, og ved å arrangere ei temaveke om Afrika hausten 2014. Målet er å spreia kunnskap, nå nytt publikum og samarbeida med brukarar og ulike organisasjonar.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 25 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den internasjonale morsmålsdagen
Prosjekteier: Det flerspråklige bibliotek
Kontaktperson: Siri T. Andersen
Tidsperiode: 2014
Mål: Det flerspråklige bibliotek ønsker å initiere en uke lang nasjonal kampanje med en stor markering av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar 2014.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 300 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), www.morsmalsdagen.no , Prosjektrapport (pdf)

 

Den kulturelle nistepakka
Prosjekteier: Sola folkebibliotek
Kontaktperson: Aud Kjersti Torbjørnsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Det viktigste målet med dette prosjektet er å vise at bibliotekene har mye å tilby alle som arbeider i denne kommunen. Mange har brukt biblioteket da de var yngre, men med en travel hverdag, er ikke biblioteket blitt prioritert som en arena å bruke i fritiden. Biblioteket har utviklet seg i takt med tiden, og mange opplever at vi kan tilby tjenester de ikke hadde forventet. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 101 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Den kulturelle nistepakka i Klæbu
Prosjekteier: Klæbu folkebibliotek
Kontaktperson: Liv Ranum
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Bidra til et bedre arbeidsmiljø ved å gi felleskulturopplevelser. Nå grupper som i liten grad benytter seg av biblioteketstilbud i dag.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

DigitalDus
Prosjekteier: Nord-Aurdal kommune
Kontaktperson: Jon Esteban Furøy
Tidsperiode: 2011-2013
Mål:
Valdresbiblioteka vil gi brukerne lett tilgang til relevante nettresurser, samt informasjon og opplæring i bruk av disse. I første fase rettet mot ungdom og skoler, i neste fase øvrige bibliotekbrukere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 90 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Digitalt pensumsystem
Prosjekteier: Universitets- og høgskolerådet
Kontaktperson: Vidar Røeggen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet har som mål å kartlegge og teste digitale pensumverktøy i UH-sektoren. Prosjektet vil undersøke om slike system kan bidra til å optimalisere bruken av e-ressurser og dermed øke utnyttelsen av eksisterende fag- og forskningsbibliotekressurser.
Prosjektet skal også bidra til at bibliotekene kan forenkle komplekse arbeidsrutiner gjennom automatisering av prosessene knyttet til pensumvask opp mot bibliotekenes ressurser. Fag- og forskningsbibliotekene i Norge bruker årlig flere hundre millioner på å lisensiere elektroniske ressurser. En økt utnyttelse av disse ressursene har vesentlig betydning, både for institusjonen selv og ikke minst for studentene.
Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Fra papir til digitalt pensum som ble gjennomført høsten 2011 med støtte fra NB. Dette prosjektet gikk ut på å gi kunnskap om hvordan UH-institusjonenes bibliotek har lisensiert elektroniske ressurser som møter institusjonenes behov og i hvilken grad pensumlitteratur kan hentes fra bibliotekets ressurser.
Prosjektet var svært vellykket og gav flere interesante funn. Prosjektet viste blant annet at en stor del av institusjonenes pensum allerede i dag er i digital form. Imidlertid var selve kartleggingen av pensum svært tidkrevende og viste at institusjonene ikke hadde gode systemer for produksjon og vedlikehold av pensumlister. Dette resulterer i svært varierende kvalitet på pensumlistene, spesielt bibliografisk kvalitet på pensumpostene er lav og lenking til eventuell elektronisk versjon er mangelfull.
Videre var over 50% av pensum i trykte kompendier også å finne i elektronisk format, enten gratis på nett eller lisensiert viabiblioteket. I praksis betyr det at institusjonene betaler dobbelt for en stor del av pensum, mens studentene kjøper pensum som de i utgangspunktet kan få gratis.
Samlet sett viste prosjektet at det er et betydelig potensiale i utnyttelse av biblioteket ressurser, noe som vil gavne institusjonene selv og deres studenter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Rapport

 

eBorgerskap i Vestfold
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anita Hvarnes Evensen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
1.Tilby kurspakke i grunnleggende digital kompetanse til alle kommunene i Vestfold gjennom folkebibliotekene.
2. Gi bibliotekene tilstrekkelig kompetanse til å veilede/kurse sitt publikum lokalt.
3. Etablere et samarbeid mellom folkebibliotekene og andre kursaktører og samarbeidspartnere i de enkelte kommunene.
Effektmål: Ansvar for eborgerskap forankres og systematiseres i kommunene. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 400 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://eborgervestfold.wordpress.com/

 

Elevdrevet bibliotek på Flekkerøy
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Nina Stenbro
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Vi ønsker å prøve ut bruk av elevbedrift ved Lindebøskauen ungdomsskole for å skape et mer tilgjengelig bibliotektilbud på Flekkerøy og større interesse og eierskapsfølelse fra lokalmiljøet. Vi ønsker å utvikle og styrke samarbeidet mellom bibliotek, skole og nærmiljø. Prosjektet vil gi oss erfaring i nye former for organisering av bibliotektilbudet og mulighet til å prøve ut mer selvbetjente løsninger ved et mindre bibliotek. Prosjektet er en videreføring av forprosjektet Selvbetjentbibliotek i sør.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 95 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Er det en kunst? - biblioteket og kunsten
Prosjekteier: Asker bibliotek
Kontaktperson: Frid Feyling
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Asker bibliotek ønsker å bli enda mer synlig og nå enda flere målgrupper ved å inngå et aktivt samarbeid med kunstmiljøet i Asker. Vi ønsker å trekke kunst inn i biblioteket, og bringe kunsten ut av biblioteket. Kunsten - både den fysiske, i form av bøker og utleibar kunst, og den mentale, i form av foredrag og kunstvandringer. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Felles terminologi for klass med Dewey
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Live Rasmussen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
 - Å utrede muligheter og metoder for mapping/kobling av terminologi i emneordssystemene Realfagstermer (UBO) og TEKORD (NTNUB) med terminologi og klassifikasjonskoder i Norsk Webdewey, mapping mellom UDK og DDC, samt mapping til bibliotekeksterne data. Metoder for mapping vil senere kunne utvides til å gjelde andre systemer. Dette er en aktuell problemstilling for Realfagsbiblioteket, som har brukt flere klassifikasjonssystemer i sine samlinger før en nylig (2011) felles overgang til DDC, men kan også ha overføringsverdi.
- Tilby informasjonssøkeren en bedret gjenfinning og navigering ved emnesøk i samordnede kontrollerte emne- og klassifikasjonssystemer som dekker litteratur innen Realfag og teknologi – (uten at brukeren skal behøve å se en eneste klassifikasjonskode).
- Bedre brukbarhet for bibliotekansatte som kan gjøre bruk av ressursene for mer effektiv klassifikasjon og emneordsindeksering. Rikere emneinnganger til DDC vil gjøre DDC mer anvendelig for flere.
- Prosjektet kan bidra til økt samarbeid om mapping mellom ulike emne- og klassifikasjonssystemer på nasjonalt plan (også med miljøer utenfor bibliotekene).
- Prosjektet vil gi organisasjonen økt kompetanse innen det viktige utviklingsfeltet som emnemessig strukturering av samlingene er, og vil kunne gi grunnlag for senere arbeid knyttet til automatisk emnebeskrivelse av elektroniske dokumenter. - Prosjektet kan fremme samarbeid om opprettelse, drift, vedlikehold og implementasjon av felles plattformer for klassifikasjon og emneord. Dette kan også  gi gevinster knyttet til ressursbruk for vedlikehold og videreutvikling av systemene, med en tenkelig overordnet tredeling i fremtiden: Fagbibliotekene vedlikeholder kvalitetssikret emnevokabular, BIBSYS utvikler verktøy, Nasjonalbiblioteket er vertskap for verktøy og koordinerer kompetansen. På denne måten kan det vi utvikler til egen bruk i dag tas i bruk av flere og komme brukere og bibliotekansatte over hele landet til gode.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 500 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Flyplassbibliotek
Prosjekteier: Sola folkebibliotek
Kontaktperson: Randi Mylkebust
Tidsperiode: 2014
Mål:
Sola folkebibliotek ønsker å utrede muligheten for et flyplassbibliotek på Stavanger lufthavn Sola. Sluttmålet for prosjektet er å etablere et flyplassbibliotek. Et flyplassbibliotek vil være en del av bibliotekets satsingsområde på litteraturformidling. Biblioteket ønsker å samarbeide med AVINOR, der biblioteket vil stå for utredning av tiltaket. Vi vil prøve ut nye arenaer for litteraturformidling og gi publikum mulighet, der de ferdes, til å benytte seg av bibliotektjenester.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Frihet, likhet og brorskap Eidsvoll 2014
Prosjekteier: Eidsvoll bibliotek
Kontaktperson: Fanny Sandström Rødfoss
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å arrangere et debattmøte i Eidsvoll i forbindelse med vårt festivalbibliotek foran Eidsvollsbygningen i perioden 23/6-5/7. Tema for debatten vil være demokrati og menneskeverd. Har alle en reell mulighet for å delta i demokratiet Norge? Blir alle stemmer hørt?
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Furuset bibliotek - arena for alle
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek, Furuset filial
Kontaktperson: Mari K. Linløkken
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet er et delprosjekt av Fremtidens bibliotek på Furuset, en møteplass og arena for debatt, læring, kultur og frivillig innsats i bydel Alna. Når målet er oppnådd:
- er en ny tjenestedesign utviklet. Denne er basert på medvirkning fra de ansatte og på brukeres behov og erfaringer. Synergieffekt i overlapping mellom de ulike tjenestenes aktivitet og målgrupper er utnyttet,
- har personalet utviklet en ny faglighet med en fremtredende vertskaps- og servicerolle, og utviklet en felles forståelse og kultur. Vertskaps- og servicerollen er implementert i nye og eksisterende tjenester i biblioteket,
- har personalet fått økt endrings-, handlings- og relasjonskompetanse,
- er Fremtidens bibliotek på Furuset en arena der brukere deltar i valg og utforming av bibliotekets tilbud,
- har biblioteket økt sin åpningstid ved å innføre selvbetjent åpningstid ved morgen og ettermiddag med ansatte eller frivillige til stede.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 700 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Gode lesere på arbeidsplassen
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Øyvin Stav
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet ønsker å bidra til å høyne graden av deltakelse og inkludering i arbeids- og samfunnsliv for minoritetsspråklige arbeidtakere ved noen bedrifter i kommunene Frøya og Hitra. Dette ønskes oppnådd gjennom bedre tilgang til og nærhet til litteratur og forfattere på arbeidsplassen. De to øykommunene har flere bedrifter med et stort innslag av arbeidstakere med minoritetsspråklig bakgrunn, økt fokus på lesing og læring vil kunne være et viktig bidrag til inkludering og kompetanseheving av de ansatte. Begge kommunene har fra tidligere noe erfaring med samspillet mellom bibliotek, bedrifter og lesestimuleringsaspektet. Prosjektet vil kunne bidra til å knytte tette rerelasjoner mellom de de lokale bibliotekene, bedriftene og de ansatte.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 210 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Grinderkiosken blir mikrokulturhus
Prosjekteier: Grue folkebibliotek
Kontaktperson: Trude Pellerud
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Med mikrokulturhus ønsker vi å få oppmerksomheten rettet til biblioteket. Et lite kulturpek i en kommune hvor sporten råder.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Frie forsøk
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Artikkel i Bibliotheca Nova 3/2014 (s. 46) (pdf)

 

Hardangerbiblioteka der folk ferdast
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Hovudmålet med dette prosjektet er å bli meir synleg og tilgjengeleg der brukaren er, anten det er på butikken, i idrettshallen eller på tenestetorget på rådhuset, og dermed få fleire brukarar av biblioteka sine tilbod. Hardangerbiblioteka har som hovudmålsetjing å nå og serva flest mogleg. Vi ser at i dag er det grupper som ikkje nyttar vårt tilbod i den grad som vi skulle ønska. For å nå fleire, vil vi tenke utradisjonelt når det gjeld plassering og organisering av tilbodet vår, i tillegg til å utvikle samarbeidet og partnarskapet med andre. Ved å vere synleg på fleire arenaer og styrke samarbeidet med andre i lokalsamfunna, kan vi gjere bibliotektilboda kjende og tilgjengeleg for fleire. Prosjektet vil også gjere at Hardangerbiblioteka står sterkare fram som felles eining, i tillegg til at det er med på å profilere Hardanger sin offisielle profil.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 190 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Hobbyrekke på Vadsø bibliotek
Prosjekteier: Vadsø bibliotek
Kontaktperson: Veronicha Angell Bergli
Tidsperiode: 2014
Mål:
- Skape et treffpunkt for byens befolkning, og dermed virke integrerende og inkluderende på tvers av byens grupperinger/ minoriteter
- Gjøre biblioteket interessant gjennom å oppdatere samlingen innenfor de aktuelle hobbyene
- Tiltrekke oss nye brukergrupper til biblioteket
- Skape en samarbeidsarena med aktuelle kommunale, private og frivillige organisasjoner i Vadsø
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Informasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis i helsetjenester til eldre
Prosjekteier: Diakonhjemmet Høgskole, bibliotek og læringssenter
Kontaktperson: Hilde Trygstad
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Diakonhjemmet Høgskole (DHS) og Lovisenberg Diakonalehøgskole (LDH) startet høsten 2010 et felles masterstudium innen helsetjenester til eldre. ”Helsetjenester til eldre” (HTE) er et deltidsstudium der studentene kombinerer studier med arbeid hvor de møter eldre. Gjennom studiet skal studentene blant annet tilegne seg informasjonskompetanse. Prosjektet har derfor som målsetting å utvikle studentenes informasjonskompetanse, og bidra til at de bruker denne i praksis på eget arbeidssted. Bibliotek og læringssenter ved DHS vil i samarbeid med biblioteket på LDH utarbeide et opplæringsprogram innen området. Prosjektet er et samarbeid mellom bibliotek, studenter og faglig stab i masterutdanningen samt Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus, det skal bidra til at det utvikles nye samarbeidsrelasjoner mellom prosjektdeltakerne. Prosjektet inkluderer følgende områder:
- Informasjonskompetanse og kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Informasjonskompetanse og kvalifikasjonsrammeverket
- Kartlegge forsøk med systematisk kunnskapsutvikling i helsetjenester til eldre
- Utvikle og vedlikeholde bibliotekfaglig kompetanse; formidling og kunnskapsdeling
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 285 000 kr
Ressurser: Prosjektsøknad  (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Information Management for Knowledge Creation
Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Eystein Gullebekk
Tidsperiode: 2010-2014
Mål:
Prosjektet skal utvikle moduler som støtter framtidige forskeres arbeid med informasjon i forskningsprosesser innen ulike vitenskapelige disipliner. Modulene skal skreddersys målgruppen på grunnlag av en kartlegging av PhD-kandidaters informasjonsatferd og –behov.
Delmål:
- Å gi bibliotekene i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektor) oppdatert kunnskap om PhD-kandidaters informasjonsatferd og –behov.
- Å utvikle gratis tilgjengelige nettbaserte undervisningsmoduler som vil kunne brukes av alle interesserte bibliotek i UH-sektoren.
- Å gi bibliotekene i UH-sektoren en fleksibel engelskspråklig undervisningsmodell som er skreddersydd PhD-kandidater innen ulike fagdisipliner.
- Å bidra til økt synliggjøring og relevans av bibliotek i PhD-kandidaters utdanningsløp og forskningsprosess.
Prosjektet vil videre bidra til kompetanseheving og kunnskapsutveksling innen biblioteksektoren. I tillegg vil modulene bidra til PhD-kandidaters utvikling av vesentlige kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser som beskrives.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 670 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Information Management for Knowledge Creation (nettsted), PhD on Track (nettsted), Prosjektrapport (pdf)

 

Jenter, blogging og annen litteratur
Prosjekteier: Kristiansand folkebibliotek
Kontaktperson: Turid Janne Kvaløy
Tidsperiode: 2014
Mål:
Prosjektet skal sette fokus på jenters lesing på nett og på papir. Vi ønsker å holde på de lesende jentene og stimulere dem til å fortsette å lese. Ved å ta utgangspunkt i blogging ønsker vi å anerkjenne en sosial arena som mange jenter forholder seg til og samtidig bruke den som inngang til formidling av annen litteratur. Som formidlere ønsker vi også å lære noe om hvordan blogger produseres og brukes.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kameleon
Prosjekteier: Lørenskog bibliotek
Kontaktperson: Berit Bjørklid
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet er å skape nysgjerrighet og kreativitet hos barn, og å gi en unik opplevelse til småbarnsfamilier. Finne nye tilbud i bibliotekrommet utover den tradisjonelle litteraturformidlingen. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 230 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kjør debatt!
Prosjekteier: Østre Toten folkebibliotek
Kontaktperson: Sonja Heimdal
Tidsperiode: 2014
Mål:
Østre Toten folkebibliotek ønsker å videreutvikle biblioteket i henhold til endret formålsparagraf i den nye bibliotekloven. Vi vil at vårt bibliotek skal være en arena der demokrati, ytringsfrihet og aktiv formidling av materialet vi er i besittelse av, skal være blant de viktigste bestanddelene. Gjennom planlegging og gjennomføring av tre aktuelle, fagsterke og engasjementsskapende debatter høsten 2014, vil vi derfor sette økt fokus på biblioteket som en arena for offentlig samtale og debatt.  Biblioteket som debattarena kan vekke ny interesse for biblioteket i lokalsamfunnet og tiltrekke seg nye brukere, som ellers ikke ville besøkt oss. Det kan igjen bidra til at kommunens innbyggere i større grad ser mulighetene som biblioteket og bibliotekrommet har å by på. Gjennom å samarbeide med aktører i og utenfor kommunen, bygger vi et verdifullt kontaktnett som kan komme oss til gode ved senere anledninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Kriminalfestival 2014
Prosjekteier: Meløy bibliotek
Kontaktperson: Kerstin Gierlich
Tidsperiode: 2014
Mål:
Utgangspunkt har vært ønske i 2011 i Meløy kommunes kulturenhet om et årlig arrangement med gjentakelsesverdi, som skulle kunne engasjere så mange forskjellige lag og foreninger som mulig, under kulturenhetens regi. Biblioteket kom med forslag om felles litteraturfestival, med biblioteket som "drivkraft" bak. Først hadde vi idéen om å velge et annet overordnet tema hvert år, men så ble det etablert å kjøre "kriminalfestival" årlig.
Mål: - å tilby alle aldersgrupper i kommunen et mangfoldig, variert program, - fremme interessen i biblioteket og i lesing, - vise biblioteket fram som et plass til møte og arrangementer, - danne et samarbeid mellom Meløy bibliotek og flere aktører (lag, foreninger, enheter) i Meløy kommune, - etablere et årlig litteraturfestival, som er tematisk spesifisert som "kriminalfestival".
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 15 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Les for livet - del 2
Prosjekteier: Osterøy bibliotek
Kontaktperson: Bente Dammen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
- Alle barn i Osterøy kommune leser meir litteratur og låner meir på biblioteket i 2014 enn i 2010.
- Utlån av barnebøker skal vere minst 20 per barn i kommunen i 2014.
- Resultatet på PISA-undersøkinga syner framgang frå 2010.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Les soldat!
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Frode Pettersen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Kvalitative mål: Øke unge voksnes, og spesielt menns, leselyst. Kvantitative mål: Økning i bruk av biblioteket ved Ørland Hovedflystasjon (ØHF).
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 165 000 kr
Kategori/innsatsområde: Den kulturelle nistepakka, Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Leseglade skolestartere
Prosjekteier: Vennesla bibliotek
Kontaktperson: Anne Kjersti Berntsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Skape vedvarende interesse for bøker og lesing, fra førskolealder. Bidra til gode leseferdigheter gjennom aktiv bruk av biblioteket, biblioteket som et naturlig sted for opplevelser av kultur og litteratur. Biblioteket som aktiv medspiller i å forenkle overgangen fra barnehage til skole. 
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014, Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Litteraturformidling – InnsideUT
Prosjekteier: Telemarksbiblioteket
Kontaktperson: Tove Fjerdingstad
Tidsperiode: 2013-2014
Mål: Prosjektet ønsker å gi biblioteket en legendarisk karakter, og å markere biblioteket som arena langt fremme i publikums bevissthet. Underordnet ønsker vi å skape en ny attraksjon for fastboende og besøkende ved å endre bibliotekets konkrete fasade via valg av spektakulær karakter til ikon og landemerke, og som fyrtårn med et humoristisk og entusiastisk uttrykk. Dette vil styrke bibliotekets plass i byrommet og tettstedet Ulefoss positivt.Vi kanikke bygge nytt eller endre de konkrete rammene for drift, men vi kan etablere og utnytte en ny visuell interesse for biblioteket ved en ny type formdling: Gå inn i bøkenes verden. Gå inn i bokhyllen. Gå inn i et annet rom enn det digitale rommet. Nytt fokus gir økt fokus på biblioteket, og på bibliotek som sosial arena og bibliotekets mangfoldige rom. Det er derved med på en revitalisering av bykjernen, som gir tilbakevirkende kraft på bibliotekets plass i bykjernen, og relasjonelt tilsamfunnet rundt. Hvis biblioteket er konkret visualisert som bokhylle; hva skjer da med byrommet rundt biblioteket? Hvis bibliotekbygningen er en bokhylleman går inn i, hva skjer da med rommet innenfor? Hva slags rom er biblioteket? Vi ønsker å synliggjøre bibliotekets funksjon og ide, men også inspirere til lesing og til en samtale om litteratur og litteraturens plass.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Forprosjekt
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Nettartikkel

 

Lokalt og digitalt
Prosjekteier: Bærum kommune
Kontaktperson: Marte Sørensen
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Prosjektets mål er å digitalisere hele samlingen av lokalhistorisk materiale, tekst, lyd, bilder og film. Tilrettelegge det digitaliserte materiale for brukerne gjennom formidling i rommet og på nettet. Gjøre det digitale materialet tilgjengelig for  innbyggerne ved å lage digitale historier og utstillinger, og utfordre brukerne selv til å lage egne digitale fortellinger og "forske" i sitt nærmiljø. Prosjektet har hatt godt samarbeide med Nasjonalbilbioteket og deres kompetanse i løpet av de tre årene vi har mottatt tilskudd.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 305 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Mangfold i ord
Prosjekteier: Odda bibliotek
Kontaktperson: Else Marie Sandal
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Vi ynskjer at biblioteket skal utvida sine tilbod til dei ulike innvandrargruppene som er i vårt distrikt, og at biblioteket, lesinga og samtalen om boka skal vera ein døropnar mot det norske samfunnet.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 60 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Merkevare Vestfoldbibliotekene
Prosjekteier: Vestfold fylkesbibliotek
Kontaktperson: Vigdis G. Jakobsen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Overordnet mål for prosjektet:  Merkevare Vestfoldbibliotekene skal være et modellprosjekt for evaluering og effektmåling. Evalueringsområdet er realisering av Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 med spesielt fokus på synliggjøring av bibliotekene. Det skal legges vekt på vurdering og bruk av verktøy og metoder for effektmåling, kompetanseheving, partnerskap med relevante fagmiljøer samt evalueringsrapport.
Resultatmål: Prosjektet skal
- gi relevant kompetanseheving i alle folkebibliotekene og fylkesbiblioteket på området synliggjøring og evalueringsmetodikk
- gi erfaring med partnerskap og samarbeidsavtaler
- etablere modell for evaluering og effektmåling
- gjennomføre praktisk evaluering og måling
- gi god lærings- overføringsverdi - blogg, erfaringskonferansen og evalueringsrapport med dokumentasjon på hvordan evaluering og effektmåling brukes til ny læring som brukes aktivt inn i viderearbeid både med prosjektet og realisering av bibliotekplanen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 856 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), merkevarevestfoldbibliotekene.wordpress.com

 

Musikk og lyrikk. Kunst i møte
Prosjekteier: Hamarøy bibliotek
Kontaktperson: Alvhild Dvergsdal
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Kveldsarrangement med tema Musikk og lyrikk, der forholdet mellom musikk og lyrikk utforskes. Foredrag om poet som har komponert/fått sine tekster tonsatt. Opplesning av / diskusjon om lyrisk(e) tekst(er). Musikalsk avdeling binder det hele sammen, utdyper og skaper stemning. Barn og unge, lokale band og musikere utenfra bidrar.
Mål: 1. Aktualisere lyrisk diktart 2. Generere kulturell aktivitet 3. Gi kulturopplevelsefor mange 4. Utvikle kanaler og systemer for samarbeid mellom kulturinstitusjoner og skole.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Nordic ILL 2014
Prosjekteier: Akershus fylkesbibliotek
Kontaktperson: Cathrine Undhjem
Tidsperiode: 2014
Mål:
Styret i NBFs spesialgruppe for referanse- og fjernlånsvirksomhet og fylkesbibliotekene i Troms og Akershus skal gjennomføre en 2-dagers nordisk engelskspråklig fjernlånskonferanse (11th Nordic Resource Sharing, Reference, and Collection Development Conference) i Oslo høsten 2014. Her skal vi presentere både velfungerende, etablerte og nye former for samarbeid og metoder innen fjernlån fra Norden og andre land.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ny i Buskerud
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Camilla Sørbye
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Prosjektet skal teste ut modellen Ny i byen/ny i bygda, som skisserer et målrettet tilbud til mennesker som er nye i et lokalsamfunn. Målet er å finne ut hvordan bibliotekene kan spille en viktigere rolle for nykommere. Prosjektbibliotekene skal bidra til deltakelse og opplevelse av tilhørighet gjennom å ta utgangspunkt i alle typer innflyttere som én kategori, noe som er nytt i biblioteksammenheng.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://www.nyibuskerud.no/ , http://nyidrammen.no/ , http://nyieiker.no/

 

Nye Lesefrø
Prosjekteier: Deichmanske bibliotek
Kontaktperson: Kirsten Leth Nielsen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
I samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Holmlia, Stovner og Furuset filialer, barnehagemyndighetene og barnehagepersonalet i bydel Stovner og Alna vil vi utvikle en modell for samarbeid, en metodeveiledning og en fagveiledning for implementering av konseptet NyeLesefrø. Modellen skal utvikles slik at den kan implementeres innenfor en kostnadsramme som kan benyttes i daglig drift både i store kommuner og i små enheter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Mangfold og inkludering, Leseløftet 2010-2014, Samarbeid, Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf), Veileder (pdf), Brosjyre (pdf), Film (Vimeo)

 

Når vertinnen har gått hjem
Prosjekteier: Vegårshei kommune
Kontaktperson: Tove Sama
Tidsperiode: 2013
Mål:
Når vertinnen har gått hjem - det selvbetjente hverdagsbiblioteket. Målet med prosjektet er å gjøre bibliotekets samlinger og rom tilgjengelig for Vegårsheis befolkning utenom ordinær åpningstid gjennom tilgang og formidling. En forutsetning for at dette skal bli en suksess, er å omforme bibliotekrommet til et intuitivt og formidlende rom, med utgangspunkt i design- og arkitektoniske teorier om menneskers adferd i fysiske rom med fokus på møteplassen. Prosjektet vil arbeide med å utvikle et konsept for litteraturformidling i bibliotekrommet - både i form av fysisk og digital formidling. Et arrangementssamarbeid med frivillige organisasjoner vil også bli prøvd utfor å styrke bibliotekets møteplassfunksjon. Prosjektet er tenkt grundig dokumentert for å kunne dele sine erfaringer med andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Poesislam i UKM
Prosjekteier: Hordaland fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ruth Ørnholt
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Stimulere ungdom til lesing, skriving og framføring av eigne tekstar. Auke talet på litterære bidrag i Ungdommens kulturmønstring. Bruke biblioteket som arena for formidling av litteratur, skrivekurs og framføring.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 245 000 kr
Kategori/innsatsområde: Leseløftet 2010-2014
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Poesislam i UKM (nettsted), Promoteringsfilm (YouTube), Prosjektrapport (pdf)

 

Portal for utlån av e-bøker
Prosjekteier: Buskerud fylkesbibliotek
Kontaktperson: Jannicke Røgler
Tidsperiode: 2009-2014
Mål:
Prosjektet skal utvikle en nasjonal portal for utlån av ebøker som et tilbud for alle norske bibliotek. Pilotprosjektet som det søkes midler om i den første fasen, skal utvikle portalen i en første versjon og teste denne ut på tre ulike folkebibliotek i Buskerud. Bibliotekene skal i tillegg teste ut utlån av leseplater i de samme bibliotekene og hvilke mulighetersom ligger i å utnytte nettsamfunnsfunksjonalitet i den samme portalen.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 600 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid, Tjenesteutvikling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Presentasjonsformater for e-publikasjoner
Prosjekteier: Universitetet i Tromsø
Kontaktperson: Jan Erik Frantsvåg
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Etablere veileder for fleksible presentasjonsformater som institusjonenes redaktører av e-publikasjoner (tidsskrifter, rapporter og bøker) kan benytte for økt brukerkvalitet og distribusjon av publikasjonene. Prosjektet skal spesielt se på standard, lavterskel programstøtte for tilrettelegging til presentasjon på håndholdte lesere.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 217 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Psykisk helse for barn og unge
Prosjekteier: Troms fylkesbibliotek
Kontaktperson: Marit A. Somby
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Synliggjøre temaet psykisk helse for barn og unge i samfunnet gjennom å bygge opp og formidle en fysisk og elektronisk mediesamling. Vi ønsker å gjøre barn, unge, deres pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser oppmerksomme på de tjenester bibliotekene kan yte og de tilbudene bibliotekene har innenfor temaet. Et annet mål er å styrke kompetansen til de ansatte i bibliotekene. Prosjektet tar utgangspunkt i barn og unges perspektiv i forhold til psykisk sykdom. Det er et mål at resultatet skal kunne overføres til andre bibliotek.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 900 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

På terskelen til morgonhuset
Prosjekteier: Hå folkebibliotek
Kontaktperson: Greta Ravndal
Tidsperiode: 2010-2014
Mål:
Mål for prosjektet er at Hå folkebibliotek, Hå gamle prestegard og Hå kulturtorg samarbeider om en nyansert og bredt anlagt kulturscene, Kulturscena i Hå. Hå har intet kulturhus, men mange ”kulturhus”, med mange forskjellige ”rom” ute og inne som kan brukes til kulturformidling, og nettopp disse ”scenene” kan gi en ekstradimensjon og forsterke opplevelsen av kulturaktivitetene. I prosjektet tas det sikte på å skape bred interesse forlesing, leseutvikling og litteratur gjennom litteraturformidling til flest mulig grupper i kommunen og sør-fylket gjennom tverrfaglig samarbeid med ulike aktører, lokale, nasjonale og internasjonale på et bredt spekter av ulike arenaer og møteplasser.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 650 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Reine Ord - med andre ord
Prosjekteier: Vestvågøy bibliotek
Kontaktperson: Kristin Beyer Granhus
Tidsperiode: 2014
Mål:
Den nye bibliotekloven framhever folkebibliotekets rolle som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt, og i 2013 ble Bragejuryens hederspris tildelt folkebibliotekene med referanse til rollen som "en av våre beste og mest aktive litteraturformidlere, som daglig samler tusenvis av mennesker til samtale, stille fordypning, opplesninger eller lesning." Vestvågøy bibliotek ønsker å feire denne tildelingen ved å sende hederen og stafettpinnen videre til sine brukere. I samarbeid med litteraturfestivalen Reine Ord i nabokommunen Moskenes vil vi mer konkret invitere alle interesserte til et gratis "forfatterbad" utarbeidet og gjennomført i tett samarbeid med Lofotbibliotekenes brukere. Gjennom en slik prosess ønsker vi å gi brukerne våre mer nærhet til så vel biblioteket som institusjon, som til de tekstene som formidles her. I jubileumsåret 2014 ser vi det også som spesielt interessant å bidra til en demokratisering av den offentlige debatten om litteratur.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 30 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Rett på sak i Akershus - debatt-turné
Prosjekteier: Akershus fylkesbibliotek
Kontaktperson: Olga Skrinde
Tidsperiode: 2014
Mål:
Folkebibliotekene og fylkesbiblioteket samarbeider om å planlegge og gjennomføre to parallelle debatt-turnéer med utgangspunkt i faglitteratur som belyser aktuelle tema. Debattene skal gjennomføres i folkebibliotek og bibliotekbusser i Akershus under Litteraturfestivalen i uke 43. Å arrangere debatt er nytt for mange i folkebibliotek, og prosjektet søker å bidra til å senke terskelen for å ha denne typen arrangement i biblioteket ved i fellesskap å utarbeide ferdige opplegg som kan brukes flere steder. Spesielt de bibliotekene med små ressurser og liten erfaring med debatt kan dra nytte av dette, men også de større bibliotekene gir tilbakemelding på at samarbeid om truné er ønskelig.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Rom for deltagelse
Prosjekteier: Nedre Eiker bibliotek
Kontaktperson: Pål Ødemark
Tidsperiode: 2012-2013
Mål:
Prosjektets mål er å skape et åpent og attraktivt bibliotekrom med vekt på deltagelse, kreativitet, nyskaping og brukermedvirkning, der verkstedmodellen står sentralt når det gjelder innhold og aktiviteter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://romfordeltagelse.wordpress.com

 

Saman for framtida
Prosjekteier: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
I strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011-2014 er ei av hovudmålsetjingane å utvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser for å gi betre tenester til innbyggjarane, og for å kunne leggje til rette for og betre utviklingsmoglegheitene for biblioteka i Sogn og Fjordane.
Fylkesbiblioteket vil vere pådrivar og katalysator for gjennomføring av konkrete samarbeidsprosjekt, og ønskjer å utvikle og støttearbeidet for å skape nettverk. Prosjektet skal identifisere drivarar og barrierar for samarbeidsdriven innovasjon og utvikle modellar for etablering av både strategiske og operasjonelle partnarskap i praksis.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 800 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), http://fylkesbiblioteket.sfj.no/prosjekt/saman-for-framtida

 

Samhandling og sambruk
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Annie Heitmann
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Utvikle og implementere modeller for samhandling og sambruk om fellesfunksjoner og - oppgaver mellom Lenvik folkebibliotek, Studiesenteret Finnsnes, Universitetsbiblioteket i Tromsø, Midt-Troms Museum, Regionrådet og andre aktører ved å skape felles løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse, formidling og opplevelse.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 200 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Artikkel i Bibliotheca Nova 3-2014 (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Skrivedugnad for nettet
Prosjekteier: Hamar bibliotek
Kontaktperson: Berit Borgen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Initiere og stimulere til artikkelskriving på nett og derigjennom styrke digital kompetanse i befolkningen. Målet er å etablere en selvgående praksis og kultur for formidling av lokalkunnskap på allerede eksisterende plattformer. Prosjektet tar spesielt sikte på å aktivisere kvinner til å skrive for nett.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 150 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Stemmer frå Hardanger og Voss
Prosjekteier: Hardangerbiblioteka v/Odda bibliotek
Kontaktperson: Else M. Sandal
Tidsperiode: 2014
Mål:
Målet er å i større grad ta i bruk biblioteka som møteplass og arrangements og debatt- arena, og i større grad involvera organisasjonar og enkeltpersonar frå distriktet vårt til å vera medarrangørar. Med dette ynskjer vi også å markera grunnlovsjubileet med fokus på ytringsfrihet og demokratiske prosessar ved at ein tek i bruk og synliggjer lokale krefter og kompetanse blir delt med andre.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Studentene og digitale tekster
Prosjekteier: Handelshøyskolen BI
Kontaktperson: Dagmar Langeggen
Tidsperiode: 2012-2014
Mål:
Prosjektet skal legge til rette for å bedre læringsvilkår ved å gi studenter tilgang til digitale pensumtekster gjennom brukervennlige grensesnitt og gode studieverktøy. Det er prosjektets mål å utvikle en tjeneste med tilgang til pensumlitteraturen som oppleves så god avbrukerne at digital tekst velges framfor trykket tekst der dette vil være naturlig.
Som deltaker i det NB-støttete prosjektet Fra papir til digitalt pensum, vil BI ha dannet seg en oversikt over omfanget av tilgjengelig digitalt pensum. I dette prosjektet er formålet å innhente kunnskap om hvordan bruk av digitale tekster påvirker studievaner og undervisnings- og læringsmetoder.
I tillegg skal prosjektet gjøre utredninger og gi innspill til en komplett tjeneste for levering av digitale tekster som videreutvikles på bakgrunn av erfaringer og funn i prosjektet. Disse undersøkelsene gjøres på en studentgruppe som deltar i kurset IT i organisasjoner i regi av førstelektor Ragnvald Sannes. Basert på tidligere gjennomføringer forventes det at 40 til 60 studenter vil delta på kurset.
Underliggende premiss i prosjektet er at studier og analyser som gjøres, brukes direkte inn i utviklingen og gir utslag i kravspesifikasjon for løsning og løsningsarkitektur i et planlagt system forklarering som er under utvikling av Akademika.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 250 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formidling
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Sykkelbiblioteket
Prosjekteier: Mandal bibliotek
Kontaktperson: Leon Bang-Hetlevik
Tidsperiode: 2014
Mål:
Prosjektet overordnede mål er å oppfylle lovens krav om aktiv formidling ved å bryte ut av bibliotekets fysiske rammer og ta bibliotekets tjenester med ut til folk der de er på en synlig og morsom måte.
Målet med prosjektet kan videre formuleres i følgende delmål: a) Å gi nåværende bibliotekbrukere et utvidet tilbud b) Å møte de som ikke vanligvis bruker biblioteket og opplyse dem om hva biblioteket kan tilby også utover boklån c) Promotere biblioteket og være et blikkfang som kan trekke barn og ungdom til biblioteket ellers i året.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 75 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Sølvberget APP
Prosjekteier: Sølvberget KF, Stavangerbibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Bjørn Kjetil Fredriksen
Tidsperiode: 2013
Mål:
Prosjektet skal videreutvikle en egenprodusert app for Stavanger bibliotek. Appen skal tydeliggjøre bibliotekets mangfoldige tilbud, og gjør bibliotekenes tjenester attraktive for bibliotekets brukere, men spesielt for å tiltrekke brukergrupper som bruker biblioteket i mindre grad. Bibliotekets selvbetjente og elektroniske tjenester skal presenteres på en brukervennlig måte på plattformer som våre brukere benytter. Appen er også tiltenkt en sentral rolle i det fysiske bibliotekrommet, der vi planlegger flere større berøringsskjermer for både selvbetjente tjenester og for formidling av bibliotekets samlinger, elektroniske tjenester og andre kultur- og kunnskapskilder. Resultatet av prosjektet er en teknologisk nyvinning som helt eller delvis kan gjenbrukes av andre bibliotek. Kildekoden til appen er tilgjengelig som fri programvare.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 465 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Ung delaktighet
Prosjekteier: Bergen Offentlige bibliotek
Kontaktperson: Per Vold
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
Målet med prosjektet er å utforske samarbeid og partnerskap, deltakelses - og inflytelsesformer og nye formidlingsmetoder for og med ungdom. Dette for å skape en møteplass drevet av brukerdreven innovasjon, ung-til-ung-formidling og lokalsamfunnets vitensammensmeltninger.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 350 000 kr
Kategori/innsatsområde: Nye formidlingsmetoder, Biblioteket som møteplass, Samarbeid og partnerskap
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ungdommens parlament
Prosjekteier: Sel bibliotek
Kontaktperson: Signe Thoresen
Tidsperiode: 2014
Mål:
Få ungdom i Sel til å se hva de selv kan gjøre for å endre sin hverdag og sitt nærmiljø. Markere grunnlovsjubileet. Utvikle Sel bibliotek som en uavhengig arena for debatt.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 15 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Vertskommunesamarbeid
Prosjekteier: Lenvik folkebibliotek
Kontaktperson: Arne-Harald Steilbu
Tidsperiode: 2011-2014
Mål:
Samordne og styrke bibliotektjenesten i tre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid. Dette skal oppnås ved utprøving av vertskommunemodellen med felles biblioteksjef. Kombinasjonsbibliotekene skal utvikles til gode læringsarenaer for barn, unge og voksne, og bibliotekene skal etableres som kulturarenaer for barn og unge i samspill med Den Kulturelle Skolesekken og lokalsamfunn.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 1 550 000 kr
Kategori/innsatsområde: Samarbeid
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf), Prosjektrapport (pdf)

 

Ytringer om ytringer
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kari Hortmann
Tidsperiode: 2014
Mål:
Hovedmålet for prosjektet er å skape oppmerksomhet og debatt om våre demokratiske verdier. Vi ønsker å skape ny aktivitet i bibliotekrommet, basert på samarbeid mellom bibliotek og kunstinstitusjon. Forfattere, jurister, journalister og kunsthistorikere skal bidra, samtidig som publikum skal involveres på nye måter.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 100 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Å snakke om høsttanker
Prosjekteier: Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Kontaktperson: Kari Hortmann
Tidsperiode: 2014
Mål:
Vi ønsker å legge til rette for samtaler om vanskelige tema mellom barn og voksne. Bibliotekenes rolle som arena og tilrettelegger for samtaler, spesielt for barn, skal prøves ut. Vi ønsker å prøve ut en enkel metode for å komme nært vanskelige tema, og vise hvordan skjønnlitteratur kan være et godt utgangspunkt for samtaler mellom barn og voksne. Bibliotekturné med forfatter og animatør Martine Grande.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 50 000 kr
Kategori/innsatsområde: Biblioteket som møteplass
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

 

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert
Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Ørjan Persen
Tidsperiode: 2013-2014
Mål:
1. Gjøre verkene til Nordahl Grieg tilgjengelig i digitale formater som egner seg for lesning på alle digitale plattformer.
2. Formidle materialet slik at det er enkelt for andre bibliotek å tilby e-bøkene til sine lånere og nytte seg av formidlingsmaterialet som utvikles i prosjektet.
3. Lage en modell for hvordan folkebibliotek kan bidra til å tilgjengeliggjøre og spre frie e-bøker.
4. Digitalisere og formidle unike dokumenter av og om Nordahl Grieg.
Samlet støtte fra Nasjonalbiblioteket: 268 000 kr
Kategori/innsatsområde: Ny formdiling, NBs digitale tjenester
Ressurser: Prosjektsøknad (pdf)

samlingen nettsidene