Prosjektoversikter

Det planlegges en ny løsning for informasjon om prosjekter som får utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
Nettsidene med prosjektoversikter oppdateres derfor bare i begrenset grad.

samlingen nettsidene