Kontakt

Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.

Stabsdirektør for sekretariatet:
Svein Arne Tinnesand
e-post: sveinarne.tinnesand@nb.no
tlf. 23 27 61 38

Spørsmål vedrørende prosjekt- og utviklingsmidler kan rettes til:
Sekretariat for bibliotekutvikling
e-post SBU@nb.no
tlf. 810 013 00

 

samlingen nettsidene