Hvordan søke?

Prosjekt- og utviklingsmidler
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek.
Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016 er lyst ut med søknadsfrist 19.2.2016.
Se utlysningstekst for prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Arenautviklingsmidler
Folkebibliotekene skal videreutvikles som kulturinstitusjoner, møteplasser og arenaer for debatt læring og demokrati.Nasjonalbiblioteket lyser ut arenautviklingsmidler for å stimulere til slik videreutvikling.
Neste utlysning av arenautviklingsmidler blir i 2016.
Se utlysningstekst for arenautviklingsmidler for 2015-2016

Søknadsskjema
Alle søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema

samlingen nettsidene