Hvordan søke?

Frist for å søke om arenautviklingsmidler er 1. oktober 2015.
Elektronisk søknadsskjema

Søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema .

Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

  • Opplysninger om søker
  • Tittel på søknaden
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett og søknadsbeløp

Retningslinjer står beskrevet i et eget veiledningsdokument .

Søknadsfristen er 01.10.2015 kl.16.00

samlingen nettsidene