Hvordan søke?

Prosjekt- og utviklingsmidler
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek.
Siste søknadsfrist var 19. februar 2016.
Neste utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler kommer i januar 2017.

Se også utlysningstekst for prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Arenautviklingsmidler
Folkebibliotekene skal videreutvikles som kulturinstitusjoner, møteplasser og arenaer for debatt læring og demokrati. Nasjonalbiblioteket lyser ut arenautviklingsmidler for å stimulere til slik videreutvikling.
Søknadsfrist er 3. oktober 2016.
 
Se også utlysningstekst for arenautviklingsmidler for 2015-2016

Se tildeling av arenautviklingsmidler for 2015-2016

Søknadsskjema
Alle søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema

samlingen nettsidene