Hva støttes?

Prosjekt- og utviklingsmidler
Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek. Prosjekt- og utviklingsmidler for 2016 er lyst ut med søknadsfrist 19.2.2016.
Se utlysningstekst for prosjekt- og utviklingsmidler for 2016

Arenautviklingsmidler
Folkebibliotekene skal videreutvikles som kulturinstitusjoner, møteplasser og arenaer for debatt læring og demokrati. Nasjonalbiblioteket lyser ut arenautviklingsmidler for å stimulere til slik videreutvikling.
Nasjonalbiblioteket lyste høsten 2015 ut midler til arenautvikling for 2015-2016

samlingen nettsidene