Overføring av publikasjoner til Depotbiblioteket

.

Kontakt:
Depotbiblioteket
Tlf. avleveringer: 75 12 12 01

Norske bibliotek kan overføre publikasjoner til Depotbiblioteket.  Materialet vi tar inn skal ha utlånskvalitet. Kontakt oss alltid pr e-post i god tid før samlinger sendes.

For Bibsys-bibliotek
Bibliotek som bruker Bibsys overfører postene til Depotbiblioteket via overføringskommandoen i Bibsys. Hvis Depotbiblioteket har tilstrekkelig antall eksemplarer allerede, får bruker beskjed om dette. Ta kontakt for mer informasjon om denne tjenesten.

For Bibliofil-bibliotek
Bibliotek som bruker Bibliofil kan på en enkel måte sjekke om Depotbiblioteket ønsker å motta bøker fra dem. Ved å lese strekkoden på boka som skal kasseres, får brukeren tilbake beskjed om boka skal sendes Depotbiblioteket eller ikke. Tjenesten er tilgjengelig i Bibliofil i grensesnittet for masseendring under navnet «Depotbiblioteket».

Andre bibliotek bør sjekke vår beholdning i Oria for å finne ut om vi allerede har de aktuelle publikasjonene i tilstrekkelig antall.

Ta kontakt med oss ved behov for overføring av tidsskrifter.

samlingen nettsidene