Bestille avisartikler

Depotbiblioteket leverer kopier av avissider. Ved behov leveres digitale kopier av avissider. For digitale årganger nyere enn 1920 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant. Bruker må da først innhente tillatelse hos utgiver.  Pris pr papirkopi er 60 kroner + mva.

Send avisbestilling

Nasjonalbibliotekets avistjeneste

samlingen nettsidene