Depotbiblioteket

Kontakt:
Depotbiblioteket
Tlf. fjernlån: 75 12 12 82

Depotbiblioteket mottar samlinger fra norske fag- og folkebibliotek. Nasjonalbibliotekets depotsamling består av en så godt som komplett samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter, og norske lydbøker utgitt fra og med 2004. Vi har også en rekke utenlandske publikasjoner.

Fjernlån fra Depotbiblioteket
Privatpersoner som ønsker å låne fra samlingen må henvende seg til nærmeste bibliotek som sender bestillingen. Bibliotek foretar bestillinger til Depotbiblioteket via Bibsys

Lån returneres til Depotbiblioteket (Biblioteknummer 0183300)

I menyen til høyre finner du mer informasjon om lån og overføring av samlinger til Depotbiblioteket.

samlingen nettsidene