Tilskudd til digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)

Midler til produksjon av digital barnelitteratur på norsk tegnspråk, NTS, fastsettes hvert år over statsbudsjettet.

Fra 2015 er ordningen lagt om, og lyses ut som en konkurranse hvor det beste prosjektet blir tildelt midlene. Det er åpnet opp for å produsere digital barnelitteratur på NTS i ulike former, formater og på ulike plattformer. Det er et behov for nyskapende prosjekter for produksjon av digital barnelitteratur på NTS, og det legges til rette for at produksjonsmiljøer med kompetanse på tegnspråk, litteratur og medier kan søke om midler ved å delta i konkurransen.

Formål
Formålet med konkurransen er å finne fram til det beste prosjektet og produktet for digital litteratur på levende tegnspråk. Prosjektet skal resultere i et produkt som bidrar til å skape leselyst hos døve og hørselshemmede barn og dermed øke deres lesekompetanse. Målet er et produkt som skal gi grunnlag for opplevelse, engasjement og kunnskap gjennom et levende tegnspråk.

Hva gis det tilskudd til?
Det gis tilskudd til produksjon av et produkt i en eller annen digital form som gir tilgang til digital barnelitteratur på norsk tegnspråk. Målgruppen er barn fra barnehagealder til og med 7.klassetrinn. 

Produsenten velger selv hvilken digital form, medietype, format eller plattform de ønsker å bruke for å gi tilgang til barnelitteraturen på NTS.

Det ferdige produktet må være brukervennlig og gratis tilgjengelig for alle, og det forutsettes at produksjonen følger gjeldende standarder for tilgjengelighet. Der det er naturlig, skal produktet ha lydspor med innlest tekst for hørende og norsk teksting, gjerne som valg brukeren selv kan stille inn.

Solsystemet på iPad. Copyright Statped

Det blir lagt vekt på hvordan produktet er tenkt markedsført.

Hva gis det ikke tilskudd til?
Det gis kun tilskudd til nye produksjoner, og ikke til overføringer fra VHS til DVD-format, eller til produksjoner som allerede er tilgjengelige på Internett. Det gis ikke støtte til læremidler.

Hvordan søke?
Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema .
Søknadene vurderes og innstilles av et utvalg hvor både døve- og bibliotekmiljøene er representert. Spørsmål i forbindelse med utlysningen kan rettes til Nasjonalbiblioteket, Sekretariatet for bibliotekutvikling, sbu@nb.no eller telefon 81001 300.

Konkurransen lyses ut årlig, og neste søknadsfrist vil være 12. januar 2015.

Elektronisk søknadsskjema .

samlingen nettsidene
  • Tilskudd til digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)