Skolebibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landetsskolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning avbibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag  

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle skoler får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. Skoler som ikke har eget bibliotek, gir opplysninger om bibliotektilbudet til elevene i første del av skjemaet. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å følge opp henholdsvis grunn- og videregående skoler, og skal også registrere enkelte data i egne skjemaer. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registreredata.

Logg på statistikksystemet

Frister for rapportering av skolebibliotekstatistikk for 2013

Bibliotek i videregående skole: 19.3.2014
Bibliotek i grunnskole: 21.3.2014
Fylkeskommune: 1.4.2014
Kommune: 3.4.2014
Fylkesbibliotek - bibliotek i videregående skole: 28.4.2014
Fylkesbibliotek - bibliotek i grunnskole: 28.4.2014

Kopi av skjemaer og veiledninger for rapportering av statistikk for 2013

Grunnskoler Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Videregående skoler Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Kommuner Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkeskommuner Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

 

Historiske skjemaer og veiledninger

2012

Grunnskoler Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Videregående skoler Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Kommuner Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkeskommuner Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk

 2011

Grunnskoler Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Videregående skoler Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Kommuner Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
Fylkeskommuner Skjema bokmål nynorsk Veiledning bokmål nynorsk
samlingen nettsidene