Statistikkrapportering

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole- fag- og forskningsbibliotek. Vi samarbeider med Statistisk sentralbyrå, og i tillegg til at statistikken gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider, publiseres deler av den av Statistisk sentralbyrå.

Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer på Internett, og bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i forkant av den årlige innsamlingen. Opplysninger om frister og kopier av skjemaer og veiledninger finnes på sidene for fag- og forskningsbibliotek , folkebibliotek og skolebibliotek.  Innhentingen av statistikk for 2014 er forsinket, og det er foreløpig ikke sendt ut brev eller fastsatt frister for registrering. Vi tar sikte på å starte utsending av brev i slutten av uke 10, og rapporteringsfrister for de ulike bibliotektypene vil bli fastsatt samtidig. Oppdatert informasjon om utsending av brev og frister vil bli lagt ut på sidene for fag- og forskningsbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek fortløpende.

Logg på statistikksystemet

samlingen nettsidene