Skolebibliotek

.

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for skolebibliotekene i landet. Statistikken publiseres i form av tabeller og kommentarer på våre nettsider, og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.

Tall og publikasjoner

År Tabeller, oversikter og kommentarer SSB
2014 Bibliotek i videregående skole: Tabell 7
Grunnskolebibliotek: Bestand
 
2012 Bibliotek i videregående skole: Tabell 7
Grunnskolebibliotek: Bestand
Kulturstatistikk 2012
2011 Bibliotek i videregående skole: Tabell 7
Grunnskolebibliotek: Bestand
Kulturstatistikk 2011
2010 Bibliotek i videregående skole: Tabell 7 , Kommentar
Grunnskolebibliotek: Tabell 8 , Kommentar
Kulturstatistikk 2010
2009 Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 Kulturstatistikk 2009  
2008 Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 Kulturstatistikk 2008  
2007 Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007 Kulturstatistikk 2007  
2006 Statistikk for bibliotek og museum 2006
Statistikk for grunnskolebibliotek 2006
Kulturstatistikk 2006  
2005 Statistikk for bibliotek og museum 2005 Kulturstatistikk 2005  
2004 Statistikk for bibliotek og museum 2004 Kulturstatistikk 2004  
2003 Statistikk for bibliotek og museum 2003 Kulturstatistikk 2003 

 

samlingen nettsidene