Folkebibliotek

.

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk forde ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA   og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB.
Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Folkebibliotekstatistikk for 2015

År Rådata Tabeller
2015 Folkebibliotek Fokebibliotek: Tabell 1 , Tabell 2 , Tabell 3
Fylkesbibliotek: Tabell 4
Fengselsbibliotek: Tabell 6

 Historiske tall og publikasjoner

År Rådata Tabeller, oversikter og kommentarer SSB
2014 Folkebibliotek Folkebibliotek: Tabell 1 , Tabell 2 , Tabell 3
Fylkesbibliotek: Tabell 4
Mobile bibliotek: Tabell 5
Fengselsbibliotek: Tabell 6
Kulturstatistikk 2014
2013   Folkebibliotek: Tabell 1 , Tabell 2 , Tabell 3  
Fylkesbibliotek: Tabell 4
Mobile bibliotek: Tabell 5
Fengselsbibliotek: Tabell 6
Kulturstatistikk 2013
2012 Folkebibliotek 2005-2012 Folkebibliotek: Tabell 1 , Tabell 2 , Tabell 3
Fylkesbibliotek: Tabell 4
Mobile bibliotek: Tabell 5
Fengselsbibliotek: Tabell 6
Kulturstatistikk 2012
 2011   Folkebibliotek: Tabell 1 , Tabell 2 , Tabell 3, figurer , kommentarer
 Fylkesbibliotek: Tabell 4
 Mobile bibliotek:  Tabell 5
 Fengselsbibliotek: Tabell 6
Kulturstatistikk 2011
2010   Folkebibliotek:  Tabell 1 , Tabell 2 , Tabell 3
Fylkesbibliotek:  Tabell 4
Mobile bibliotek:  Tabell 5
Fengselsbibliotek:  Tabell 6
Kulturstatistikk 2010    
2009 Folkebibliotek
Mobile bibliotek Fengselsbibliotek  
Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 Kulturstatistikk 2009    
2008   Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 Kulturstatistikk 2008
2007   Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007 Kulturstatistikk 2007
2006   Statistikk for bibliotek og museum 2006 Kulturstatistikk 2006
2005   Statistikk for bibliotek og museum 2005 Kulturstatistikk 2005
2004   Statistikk for bibliotek og museum 2004 Kulturstatistikk 2004
2003   Statistikk for bibliotek og museum 2003 Kulturstatistikk 2003
samlingen nettsidene