Fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for fag- og forskningsbibliotek i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, tabeller og kommentarer på SSBs nettsider og i den årlige kulturstatistikken fra SSB. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, men det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkeltebibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Informasjon om årets rapportering er tilgjengelig på siden for statistikkrapportering . Her ligger det også en liste med definisjoner av begreper brukt i statistikken, i tillegg til kopier av skjemaer og veiledninger.

Tall og publikasjoner

År Rådata Egne tabeller, oversikter og kommentarer Statistisk sentralbyrå
2015 Tallmateriale 2015   Kommentarer og tabeller 2015
2014 Tallmateriale 2014   Kommentarer og tabeller 2014
2013   Kommentar 2013 Kommentarer og tabeller 2013
2012 Tallmateriale 2012 Kommentar 2012 Kommentarer og tabeller 2012
Kulturstatistikk 2012
2011 Tallmateriale 2011 Kommentar 2011
Kommentar fjernlån 2011
 Kommentar 2011
Tabell 1
Tabell 2
2010 Tallmateriale 2010 Kommentar 2010
Kommentar digitale medier 2005-2010
Kommentar 2010
Tabell 1
Tabell 2
Kulturstatistikk 2010
2009 Tallmateriale 2009 Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 Kommentar 2009
 Tabell 1
Tabell 2
Kulturstatistikk 2009
2008 Tallmateriale 2008 Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 Kommentar 2008
 Tabell 1
Tabell 2
Kulturstatistikken
2007 Tallmateriale 2007 Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007 Kommentar  2007
 Tabell 1
Tabell  2
Kulturstatistikken
2006 Tallmateriale 2006 Statistikk for bibliotek og museum 2006 Kommentar 2006
 Tabell 1
Tabell 2
Kulturstatistikken
2005 Tallmateriale 2005 Statistikk for bibliotek og museum 2005 Kommentar 2005
 Tabell 1
Tabell 2
Kulturstatistikken
2004 Tallmateriale 2004 Statistikk for bibliotek og museum 2004 Kommentar  2004
 Tabell 1
Tabell 2
Kulturstatistikken
2003 Tallmateriale 2003 Statistikk for bibliotek og museum 2003 Kommentar  2003
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Kulturstatistikken

  

samlingen nettsidene