WebDewey

Fullstendig utgave av DDC 23 (Dewey Decimal Classification) oversettes til norsk. Arbeidet utføres av Nasjonalbiblioteket, og planlegges å være ferdig ved inngangen av 2014. Norsk webDewey blir den første fullstendige norske utgaven, og blir kun tilgjengelig på nett.

Norsk webDewey gir ny funksjonalitet både for klassifikatorer og brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer i gjenfinningsprosessen, og parallell søking på flere språk siden deweytermene kan mappes til bl.a. svensk, tysk, og engelsk utgave.

NKKI fungerer som overordnede rådgivende organ til arbeidet.

samlingen nettsidene