Redaksjon og referansegrupper
Redaksjonsgruppen består av følgende medarbeidere fra Nasjonalbiblioteket:
Elise Conradi
Karen Nisja Domaas
Ingebjørg Rype
Marianne Troldmyr
Ingvill Brastad
Laila Slinning Hogstad
Bjørn Olav Gruner Kvam

 

Referansegruppen for standardoversettelser, Hjelpetabell 1 og de 3 øverste nivåene:
Ellen Hjortsæter (Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA)
Anette Breder Koch (Universitetsbiblioteket i Oslo)
Isabella Kubosch (Bibliotekenes IT-senter, tidligere DDK5 redaktør)
Kjersti Feiring Myrtrøen (Biblioteksentralen)
Berit Reiersen (Deichmanske bibliotek)
Ingebjørg Rype (Nasjonalbiblioteket)

 

Referansegruppen for webDewey i folke- og skolebibliotek
Ingebjørg Rype (Nasjonalbiblioteket)
Heidi Sørensen Drageseth (Møre og Romsdal fylkesbibliotek)
Astrid Frisvoll Landrud (Kristiansund bibliotek)
Berit Reiersen (Deichmanske bibliotek)
Elisabeth Gran (Asker bibliotek)
Kjersti Feiring Myrtrøen (Biblioteksentralen)
Linda Rasten (Ås bibliotek)
Laila Rene (Hordaland fylkesbibliotek)
samlingen nettsidene