Oversettelser

Her vil vi fortløpende legge ut foreløpige oversettelser av tabellene i pdf-format. Endringer kan forekomme, og Norsk WebDewey bør derfor alltid konsulteres i klassifikasjonsarbeidet. 

Oversiktene

  • Oversiktstabellene.pdf
  • En norsk oversettelse av DDC Summaries (de tre øverste nivåene av Dewey). Senest oppdatert i 2008, kommer til å bli oppdatert flere ganger innen oversettelsesarbeidet avsluttes. Disse er for øvrig også publisert som Linked data: dewey.info .

Ordliste, introduksjon, standardterminologi

  • Standardterminologi.pdf
  • Standardterminologien inneholder noter og fraser som ofte blir gjenbrukt i deweytabellene. Her er terminologien sortert etter notetype. Videre er notetypene forsøkt sortert etter riktig MARC21-felt for klassifikasjonsdata.
samlingen nettsidene