Møtereferat og årsmeldinger

Møtereferater og årsmeldinger fra Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI)

ÅR MØTE ÅRSMELDING
2016 Møte 1 Møte 2     2015
2015 Møte 1 + vedlegg Møte 2 Møte 3   2014
2014 Møte 1 Møte 2  Møte 3  + vedlegg Møte 4  + vedlegg 2013
2013 Møte 1 Møte 2 + vedlegg Møte 3   2012
2012 Møte 1 Møte 2 Møte 3    
2011 Møte1 Møte 2 Møte 3 Møte 4 2011
2010 Møte 1 Møte 2 Møte 3    
2009 Møte 1 Møte 2 Møte 3   2009
2008 Møte 1 Møte 2 Møte 3    
2007 Møte 1 Møte 2 Møte 3    
2006 Møte 1 Møte 2       2006
2005 Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4  
2004 Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4 2004
2003 Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4 2003
2002 Møte 1        
2001 Ingen møter avholdt, på grunn av intensivt arbeid med Prosjekt ny, norsk Dewey-utgave (DDK5)
2000 Møte 1 Møte 2      
1999 Møte 1 Møte 2 Møte 3   1999
1998 Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4  
1997 Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4 1997
samlingen nettsidene