Mandat

Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene klassifikasjon, indeksering og emnegjenfinning på følgende områder:

  • Koordinering- og effektiviseringsarbeidet innen fagområdet.
  • Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder.
  • Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk.
  • Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen klassifikasjon og indeksering.

Komiteen skal dessuten:

  • Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i klassifikasjon og indeksering
  • Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen klassifikasjon og indeksering gjøres kjent.
  • I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer
samlingen nettsidene