Klassifikasjons- og indekseringsressurser

Her har NKKI samlet endel ressurser, primært norske, men også noen utvalgte utenlandske. Vi mottar gjerne tips om flere!

Tesauri, emneord og emneregistre

TESAURI

Trykte (Lenker til Oria):

 

EMNEORD

EMNEREGISTRE

Utvalgte ontologier, tesauri, emneregistre og emneordslister fra andre land

Subject Heading and Term Source Codes Liste fra The Library of Congress

Trykte:

 

Klassifikasjonsskjema- og ressurser
 

DDC

Utredninger

Er økt gjenbruk av klassifikasjonsdata mulig? Dewey klassifiseringspraksis ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved UBO. Rapport (2016)

Blandet Dewey-utgave - Pilotprosjekt (2008)  Oppsummering

Utredning om webDewey i Norge (2008)

Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek

 UDC

 

Andre klassifikasjonsskjema:

Generelle:

For enkelte fag

Prosjekter og konferanser
 

Pågående norske prosjekter

Andre prosjekter

Bruk av klassifikasjon på Internett

KONFERANSER

KUNNSKAPSORGANISASJONSDAGER:

2012 : Født digitalt eller blitt sånn?
2011 : Posten skal fram!
2010 : Fortsatt plass for kat. og klass.? - nye funksjoner for metadata
2009 : Biblioteksøk - Samsøk - Sammensurium ?
2008:  Sømløst eller sammentråklet – kunnskapsorganisasjon for et funksjonelt digitalt bibliotek
2007 : Kunnskapsorganisasjon 2.0 - Kunnskapsorganisatoriske utfordringer ved "Bibliotek 2.0"
2006 : Katalogen - fra fanekort til faneflukt?
2003:  Det digitale bibliotek fra en kunnskapsorganisatorisk synsvinkel
2002 : DDK5 - lansering og omtale
2001:  Digitale dokumenter i bibliotek og arkiv : kunnskapsorganisasjon og kunnskapsforvaltning
2000:  Grensesnitt og presentasjonsformat for online kataloger og vevsøk
1999:  Samlingsutvikling i en ny tid
1998 : Verbale emneinnganger til publikumskatalogene

ANDRE KONFERANSER:

2013: EDUG: Building the future of DDC: Translations, technology and transition 2003-2013
2011: InternationalUDC seminar 2011 : Formal Approaches and Access to Knowledge
2010: Concepts in Context : Cologne Conference on Interoperability and Semantics in Knowledge Organization
2008 : Deutsche National Bibliothek: New perspectives on subject indexing and classification in an international context

Organisasjoner 
 

Send gjerne tips om ressurser til nkki@nb.no

samlingen nettsidene