DDK, rettelser og anbefalinger

Spørsmål

Vi svarer gjerne på spørsmål om klassifikasjon, emneord og indeksering. Kontakt oss på adressen nkki@nb.no

Anbefalinger, rettelser og kjøp av DDK5

 

Kjøp Deweys desimalklassifikasjon, 5. norske utgave (DDK5)
Den norske utgaven er basert på DDC21, og er oversatt og tilpasset norske forhold. Den foreligger i 2 bind, der bind 1 inneholder hovedtabellene og bind 2 hjelpetabeller, manual og register.

Trykt versjon distribueres av:

AL Biblioteksentralen,
Postboks 6142 Etterstad
0602 OSLO

Pris: 1650,00 kr.

Tlf.: 22 67 34 80
Fax: 22 19 64 43
www.bibsent.no

samlingen nettsidene