DDK, rettelser og anbefalinger

Spørsmål

Vi svarer gjerne på spørsmål om klassifikasjon, emneord og indeksering. Kontakt oss på adressen nkki@nb.no

Anbefalinger for bruk av norsk WebDewey

Anbefalinger, rettelser og kjøp av DDK5

 

Kjøp Deweys desimalklassifikasjon, 5. norske utgave (DDK5)
Den norske utgaven er basert på DDC21, og er oversatt og tilpasset norske forhold. Den foreligger i 2 bind, der bind 1 inneholder hovedtabellene og bind 2 hjelpetabeller, manual og register.

Trykt versjon distribueres av:

AL Biblioteksentralen,
Postboks 6142 Etterstad
0602 OSLO

Pris: 1650,00 kr.

Tlf.: 22 67 34 80
Fax: 22 19 64 43
www.bibsent.no

samlingen nettsidene