Normarc

SETT INN LENKER

 

Format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form.
Elektronisk, ajourført versjon av:
NORMARC : format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form. - 2. utg. / revidert av Den norske katalogkomité. - Oslo : Nasjonalbiblioteket, 1999. - 1 b.; 30 cm
ISBN 82-7965-011-3 (h.)

 

NORMARC-revisjoner
2012 - 19. januar
2003 - 30.september
2001 - 5.april
2000 - 31.juli og 11.april
NORMARC-formatet: feltoversikt
(Versjon: 19.01.2012)
NORMARC-formatet: utskriftsversjon
(Versjon: 19.01.2012)

samlingen nettsidene