NORMARC

Format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form.

Elektronisk, ajourført versjon av:
NORMARC : format for utveksling av bibliografiske data i maskinleselig form. - 2. utg. / revidert av Den norske katalogkomité. - Oslo : Nasjonalbiblioteket, 1999. - 1 b.; 30 cm
ISBN 82-7965-011-3 (h.)

NORMARC-revisjoner
2015 - 1. desember
2015 - 8. mai
2014 - 7. mai
2012 - 19. januar  
2003 - 30.september  
2001 - 5.april
2000 - 31.juli og 11.april

NORMARC-formatet: feltoversikt
(Versjon: 01.12.2015)

NORMARC-formatet: utskriftsversjon (NB! Vi anbefaler at det ikke tas ny utskrift av denne versjonen for evt. innbinding. Det er gjort forholdsvis små endringer og flere endringer vil trolig komme i løpet av året)
(Versjon: 01.12.2015)

samlingen nettsidene