Medlemmer
Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen
Nina Berve Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo
e-post: nina.berve@nb.no
 (Sekretær)
Anne Munkebyaune BIBSYS
7491 Trondheim
e-post: anne.munkebyaune@bibsys.no
Funksjonstid: 31. desember 2016
Unni Knutsen Universitetsbiblioteket i Oslo,
HumSam-biblioteket
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
e-post: unni.knutsen@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2016
Frank Berg Haugen Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana
e-post: frank.haugen@nb.no
 (Leder)
Liv Bryn Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
e-post: liv.bryn@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2016
 Jørn Helge Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag,
Pilestredet 52,
0167 Oslo
e-post: jorn-helge.dahl@hioa.no
Funksjonstid: 31. desember 2016
samlingen nettsidene