Medlemmer
Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen
Nina Berve Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674, Solli
0203 Oslo
e-post: nina.berve@nb.no
 (Sekretær)
Anne Munkebyaune BIBSYS
7491 Trondheim
e-post: anne.munkebyaune@bibsys.no
Funksjonstid: 31. desember 2014
Unni Knutsen Universitetsbiblioteket i Oslo,
HumSam-biblioteket
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
e-post: unni.knutsen@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2014
Anne Børnes Deichmanske bibliotek
Arne Garborgs plass 4
0179 Oslo
e-post: anne.bornes@kul.oslo.kommune.no
Funksjonstid: 31. desember 2014
Linda Østbye NTNU Universitetsbiblioteket
Seksjon for fellestjenester 
Gruppen for metadata og samlinger
Høgskoleringen 1 
7491 Trondheim
e-post: linda.ostbye@ub.ntnu.no
Funksjonstid: 31. desember 2014
Frank Berg Haugen Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana
e-post: frank.haugen@nb.no
 (Leder)
Kjersti Feiring Myrtrøen Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
e-post: kjersti.feiring.myrtroen@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2014
 Jørn Helge Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag,
Pilestredet 52,
0167 Oslo
e-post: jorn-helge.dahl@hioa.no
Funksjonstid: 31. desember 2014
samlingen nettsidene