Anbefalinger

Navn på land og steder
Anbefaling publisert 28. april 2009

Store og små bokstaver, Katalogiseringsregler Bilag A
Anbefaling publisert 28. april 2009. Katalogiseringsregler vil ikke bli oppdatert i denne omgang.

Fiktive personer som emne
Anbefaling publisert 28. april 2009

Katalogisering av digibok
Endelig anbefaling fra Katalogkomitéen publisert 28. april 2009

Spangen, Inger Cathrine (1997). Referanseangivelser av nettbaserte elektroniske dokumenter
S. 30-31. - I: Ta leseren alvorlig!, eller Hvordan gjøre en faglig tekst faglig.
Oslo : Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
Referanselisten er revidert 2000 og 2003

Generell og spesiell materialbetegnelse for DVD
5. april 2001

 

Oversettelser
Norsk oversettelse av IFLAs "Statement of International Cataloguing Principles"
Oversettelse 2009 ved Inger Cathrine Spangen, i samarbeid med Den norske katalogkomité.

Norsk oversettelse av DCMI Metadata terms
Oversatt for Den norske katalogkomité av Frank B. Haugen.
Oversettelse av: DCMI Metadata Terms (2010-10-11)
Med tillatelse fra Dublin Core Metadata Initiative.
Dato: 2010-11-08

Funksjonskrav til bibliografiske poster (FRBR. Norsk utg.)

samlingen nettsidene