Den norske katalogkomité

Kontakt:
E-post: katkom@nb.no

Den norske katalogkomité skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komiteen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komiteen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket, som ivaretar leder- og sekretærfunksjonene.

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Til komitéen velges en leder fra Nasjonalbiblioteket, og en representant fra hver av følgende tre faste institusjoner:

  • Biblioteksentralen
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
  • BIBSYS

I tillegg kan det velges en representant fra folkebibliotek og en representant fra fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig.

samlingen nettsidene