ABM-skrift (2003-2010)

ABM-skriftene digitaliseres og gjøres tilgjengelige i Bokhylla - og fysiske eksemplarer av ABM-skriftene kan bestilles her så lenge de fortsatt finnes på lager.

------------------

ABM-skrift #68. Rett til innsyn. Bruk av arkiv

ABM-skrift #67. Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009

ABM-skrift #66. Åpen og samordnet tilgang til kulturarven. Anbefalinger for en velykket tilstedeværelse i den digitale kulturelle verden 2. utgave - Av Robert H. P. Engels

ABM-skrift #65. Arkivdokumentene forteller : to kommuner - to typer minoritetspolitikk  - Av Kaisa Johanna Maliniemi

ABM-skrift #64. Indikatorer for norske folkebibliotek

ABM-skrift #63. Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek

ABM-skrift #62. Jo fleire kokkar, jo betre søl. Medverknad i arkiv, bibliotek og museum - Av Åshild Andrea Brekke

ABM-skrift #61. Museumsbesøk : mer enn en fridag

ABM-skrift #60. Fragmentering eller fellesløsning? Organisering av norsk bibliografisk produksjon - Av Unni Knutsen

ABM-skrift #59. Vel bevart? : tilstandsvurdering av museumssamlingar - Av Anne Bjørke

ABM-skrift #58. Innkjøpsordningene - en sterk kulturpolitikk  - Av Monica Kaasa (red.)

ABM-skrift #57. Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008

ABM-skrift #56. Kompetanseutvikling i bibliotek. Rammer og prioriteringer - Av Arne Gundersen

ABM-skrift #55. Digitalisering av fotosamlinger - Av Hege Oulie

ABM-skrift #54.  Se på - ta på - høre på : om tilgjengelighet og formidling : erfaringer fra Bergen byarkiv - Av Ingfrid Brækken og Elisabeth Katrin Akselvoll

ABM-skrift #53. Katalogdata. Juridiske problemstillinger knyttet til eierskap og produksjon - Av Vebjørn Søndersrød

ABM-skrift #52. Forsikring av museumsvirksomhet - Av Niels Georg Beer Holm

ABM-skrift #51. Viktig og vakkert. Utvalgskriterier for fotografi - Av Per Olav Torgnesskar

ABM-skrift #50. På nett? Tilgjengelighet og web i abm-sektoren - Av Olav Anders Øvrebø

ABM-skrift #49. Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007

ABM-skrift #48. Standard for gjenstandskatalogisering - Av Tove Wefald Pedersen

ABM-skrift #47. Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur ogspråk  - Av Trude Hoel, Liv Beathe Bråthen og Monica Kaasa (red.)

ABM-skrift #46. Hvem er de og hvor går de? Om brukeradferd i norske storbybibliotek

ABM-skrift #45. På rett hylle med åndsverkloven. En veiledning i opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum  - Av Charlotte Børde og Vebjørn Søndersrød

ABM-skrift #44. Standard for fotokatalogisering - Av Per Olav Torgnesskar og Ole Marius Hylland

ABM-skrift #43. Minnehåndtering : metode for digital langtidslagring i kommunal sektor

ABM-skrift #42. Bibliotekreform 2014. Oppsummering av høringsuttalelser - Av Arne Gundersen

ABM-skrift #41. Statistikk for bibliotek og museum 2006

ABM-skrift #40. Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver - Av Svein Fygle

ABM-skrift #39. Lykketreff : om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

ABM-skrift #38. Museene i 2025 : ulike scenarier

ABM-skrift #37. Barn og unges meninger om museer - Av Merethe Frøyland og Kirsten Røvig Håberg (red.)

ABM-skrift #36. Statistikk for bibliotek og museum 2005

ABM-skrift #35. Arkivdepoter : kartlegging av kompetansebehov - Av Kjetil Reithaug (red.)

ABM-skrift #34. Ut av mørkerommet. Forvaltning av kulturhistorisk fotografi i Norge

ABM-skrift #33. Biblioteket Østfold - nye veier forsamarbeid

ABM-skrift #32.  Cultural heritage for all - on digitisation, digital preservation and digital dissemination in the archive, library and museum sector  - By Ranveig Låg Gausdal (ed.)

ABM-skrift #32. Kulturarven til alle - digitalisering i abm-sektoren - Av Ranveig Låg Gausdal (red.)

ABM-skrift #31. Bibliotekreform 2014 - del II. Norgesbiblioteket - nettverk for kunnskap og kultur

ABM-skrift #30. Bibliotekreform 2014 - del I. Strategier og tiltak

ABM-skrift #29. ICOMs museumsetiske regelverk

ABM-skrift #28. Arkiv, demokrati og rettferd

ABM-skrift #27. Rom for lek og læring. Bibliotektilbudet til barn og unge - Av Åse Kristine Tveit

ABM-skrift #26. Brudd : om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige, kontroversielle

ABM-skrift #25. Arkivene, bibliotekene, museene og de nasjonale minoritetene - Av Hilde Holmesland

ABM-skrift #24. Danser med ulver. Bibliotekene, utgiverne og de elektroniske kunnskapskildene - Av Ove Sundby

ABM-skrift #23. Statistikk for bibliotek og museum 2004

ABM-skrift #22. Bibliotekene og det flerkulturelle Norge  - Av Robert Vaagan 

ABM-skrift #21. Nye muligheter i nye landskap : arkivorganisering i Nederland og Sverige - Av Bjørn Bering og Ranveig Låg Gausdal

ABM-skrift #20. Bibliotekene i 2020. Rapport fra en scenariobasert strategiprosess

ABM-skrift #19. Min stemme - vår historie. Dokumentasjon av nyere norsk innvandring  - Av Liv Hilde Bøe, Therese Sandrup og Kristin Gaukstad

ABM-skrift #18. Folkebiblioteket som offentlig møteplass ien digital tid - Av Hilde Ljødal

ABM-skrift #17. Norsk-engelsk ordliste med bibliotektermer

ABM-skrift #16. Kommunesammenslåing og arkivspørsmål

ABM-skrift #15. Konsolidering av museer - råd og vink - Av Terje Haugli Nilsen

ABM-skrift #14. Biblioteket – det normale rommet i fengselet

ABM-skrift #13. ABM-institusjonene i Norden. Kompetanseoppbygging for et multikulturelt normalsamfunn - Av Per Bjørn Rekdal (red.)

ABM-skrift #12. Mellom undringshjem og kamparenaer : museer og den flerkulturelle virkeligheten - Av Hans Philip Einarsen

ABM-skrift #11. Statistikk for bibliotek og museum 2003

ABM-skrift #10. Norsk tegnspråk som offisielt språk - Av Grete Bergh

ABM-skrift #9. Det handler om læring - Av Lars Egeland

ABM-skrift #8. Sømløs kunnskap - om bruk av emnekart - Av Ingvild Kongsbakk

ABM-skrift #7. Museumsarkitektur : en studie av nyere norske museumsbygg - Hege Maria Eriksson

ABM-skrift #6. Sømløs biblioteklov for sømløse bibliotektjenester? - Av Ragnar Audunson

ABM-skrift #5. Vei i vellinga : håndbok i dokumentasjon av museumsgjenstander - Av Hilde Larsen Austarheim og Rune Holbek

ABM-skrift #4. Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2002

ABM-skrift #3. Befolkningens vurdering av folkebiblioteket - Av Ingunn B. Sjåholm og Svanhild Aabø

ABM-skrift #2. Reform 94 og museene - Av Kjersti Engeseth

ABM-skrift #1. Digitalisering av fotosamlinger - Av Hege Oulie 

samlingen nettsidene