Publikasjoner

Det planlegges en ny løsning for informasjon om bibliotekutvikling. Nettsidene med publikasjonsoversikter oppdateres derfor bare i begrenset grad.

Tidsskrifter
Bibliotheca Nova
NB21
SLQ

Utvalgte publikasjoner, rapporter og artikler
The National Library (2016). The National Library of Norway’s recommendation for a model for the purchase and lending of e-books in Norwegian public libraries
Nasjonalbiblioteket (2016).  Nasjonalbibliotekets anbefaling for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek
The Ministry of Culture (2015). National strategy for libraries 2015–2018
Kulturdepartementet (2015). Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018
Nasjonalbiblioteket & Norsk kulturråds fagadminstrasjon (2014). Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og muligheter
Nasjonalbiblioteket (2013). Notat om utvikling av folkebibliotekene
Bergh, Grete (2012). Fylkesbibliotekundersøkelsen 2011
Gundersen, Arne (2012). Bibliotekene og e-bøker - en statusbeskrivelse
Nasjonalblioteket & Voksenopplæringsforbundet (2012).  Rom for dannelse - Rum för bildning - Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning. Et Nordplusprosjekt 2010-2012.
Hemstad, Ruth (red.) (2011). Opplysning, vitenskap og nasjon : bidrag til norsk bibliotekhistorie
Spørck, Bjørg Dale (2011). Axel Charlot Drolsum : brev 1875-1926
Van Riel, Rachel, Fowler, Oliver & Downes, Anne (2011). Det leservennlige biblioteket
Røssak, Eivind (red.) (2010). The Archive in motion : new conceptions of the archive in contemporary thought and new media practices
Takle, Marianne Takle (2009). Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

Internasjonale artikler
For artikler om bibliotek- og informasjonsvitenskap som blir offentliggjort gjennom
- LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts, Full Text (dekker fulltekstartikler i 300 tidsskrifter) og
- Emerald Library and Information Studies (inneholder 20 e-tidsskrift)
se e-ressurser bibliotek-og informasjonsvitenskap

- Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (NORIL)
- Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
- Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift

ABM-skrifter
ABM-skrift var en skriftserie som ble utgitt i årene 2003-2010 av ABM-utvikling og inneholdt fagrelevant stoff for arkiv, bibliotek og museum. Skriftserien hadde 10-15 utgivelser i året. Mange av skriftene er nå tilgjengelige fra Bokhylla.no
Se oversikt over ABM-skriftene
NB gjør også skrifter utgitt av Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn tilgjengelig fra Bokhylla.

Statistikk
Folkebibliotek: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Folkebibliotek
Fag- og forskningsbibliotek: http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Fag-og-forskningsbibliotek

samlingen nettsidene