Spill for demente
10. oktober 2012
Av: Merethe Myrvang
 

På Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september arrangerer Drammensbiblioteket en konferanse om dataspill på biblioteket som tilbud for eldre med tidlig demens. Konferansen er en del av prosjektet Seniorgamer, som støttes av Nasjonalbiblioteket.

Gjennom prosjektet skal det etableres et utlånstilbud spesielt rettet mot denne gruppen eldre og mot helseinstitusjoner. Det skal lånes ut spesielt utvalgte spill og spillkonsoller til privatpersoner og til institusjoner, og det skal lages veiledninger.  Utlånstilbudet skal også bestå av faglitteratur for helsepersonell, faglitteratur for alle som er berørt av sykdommen eller bare interessert, skjønnlitteratur, lyrikk, film med mer.

I samarbeid med andre aktører i Drammen har biblioteket allerede startet spillaktivitet på flere institusjoner.

Drammensbiblioteket skal som ledd i prosjektet Seniorgamer lage en håndbok/veiledning som beskriver hvordan hvert enkelt bibliotek kan bli et ressurssenter for helsevesenet og for alle som er berørt av demens.

Målet med konferansen 21. september er bl.a. å øke kunnskapen om demens og om hvordan det kan tilrettelegges tilbud innen kultur og bibliotek.

  Program for konferansen Aktivitet, kommunikasjon og glede

samlingen nettsidene