Dialogmøter med fylkesbibliotekene og UH-bibliotekene
30. november 2012
Av: Merethe Myrvang
 

Torsag 29. og fredag 30. november arrangerte Nasjonalbiblioteketdialogmøter med fylkesbibliotekene  og med styret i universitets- oghøgskolerådets bibliotekutvalg.

Møtene er en del av den direkte dialogen mellom Nasjonalbiblioteket og representanter for biblioteksektoren. For Nasjonalbiblioteket er denne kontakten med fagmiljøet veldig viktig, sier direktør for bibliotekutvikling, Svein Arne Tinnesand.  - På disse møtene blir aktuelle problemstillinger for bibliotekene drøftet. Viktige temaer for årets møter var bibliotekene og NBs digitale satsinger, nasjonal bibliotekutvikling og kompetanseheving.  

 

samlingen nettsidene