Bibliotekene får 1,9 millioner til Den kulturelle nistepakka
10. oktober 2012
Av: Merethe Myrvang
 

I St.meld. nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking tildeles Nasjonalbiblioteket og folkebibliotekene en viktig rolle i forbindelse med Den kulturelle nistepakka.

Målet med Den kulturelle nistepakka er å legge til rette for at flere får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud gjennom arbeidsplassen.

Den kulturelle nistepakka vil gi bibliotekene en mulighet til å utvikle sitt tilbud til arbeidsplassene i for eksempel i form av ny formidling, arrangementer eller noe helt annet.

Nasjonalbiblioteket tildeler støtten til de lokale bibliotekene som selv utvikler tilbudet til den enkelte bedrift. Samarbeidet mellom den enkelte arbeidsplass og det lokale biblioteket vil være bærebjelken i Den kulturelle nistepakka.

Til søknadsfristen 15. juni 2012 kom det inn 47 søknader med en samlet søknadssum på knapt 5,3 millioner kroner. Nasjonalbiblioteket har i denne tildelingsrunden fordelt 1,9 millioner kroner på til sammen 24 prosjekt spredt over hele landet. Dette gir bibliotekene en mulighet til å starte arbeidet så snart som mulig over sommeren.

Det er et mål å få fram bredde i bibliotekenes tilbud og finne nye måter å nå fram til brukerne på.

I Narvik skal det for eksempel opprettes arbeidsplassbibliotek på ICA-logistikk. I Rogaland vil bibliotekene utvide den tradisjonsrike kampanjen Hele Rogaland leser til også å gi tilbud om litteraturarrangementer på ulike arbeidsplasser. Asker bibliotek vil utvikle en abonnementsordning på bøker til bedrifter i nærområdet etter modell fra fruktabonnementordningene.

samlingen nettsidene