Nyheter bibliotekutvikling
Midler til arenautvikling - åpen søknadsportal
Midler til arenautvikling - åpen søknadsportal

Nå er den elektroniske portalen åpen for innsending av søknader.
I sammenheng med den statlige bibliotekstrategien er det lyst ut midler til arenautvikling for 2017.
Søknadsfristen er 03.10.2016 kl.16.00.

SLQ nr 1-2 2016: Libraries and well-being
SLQ nr 1-2 2016: Libraries and well-being

Bibliotek og velvære er hovedtema for årets første SLQ-utgivelse som også i år kommer som et dobbeltnummer som vil bli delt ut på IFLA-møtet i august. Her finner du mange artikler som viser hvordan bibliotek kan bidra til livskvalitet, gjennom alt fra å formidle helseinformasjon av høy kvalitet, til litteraturformidling i vid forstand og ved sin funksjon som lavterskel møteplass.  

Nasjonalbiblioteket utlyser 22,5 millioner til bibliotekutvikling
Nasjonalbiblioteket utlyser 22,5 millioner til bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket lyser nå ut utviklings- arrangementsmidler til bibliotekene for 2017. Midlene lyses ut i tilknytning til Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018.  

Biblioteklederkonferansen 2016
Biblioteklederkonferansen 2016

Stikkord er formidling av innhold og samlinger, åpenhet og tilgang til kunnskap, informasjon og opplevelser, endringer i samfunnsutviklingen; i arbeidsliv, i befolkning og i teknologi som berører bibliotek og mennesker.

Nordisk bibliotekprosjekt for innvandrere
Nordisk bibliotekprosjekt for innvandrere

De nordiske kulturministrene har besluttet å bevilge 1 mill. DKK i 2016 med sikte på en tilsvarende bevilgning i 2017 og 2018 til felles innkjøp/formidling av litteratur/film/musikk/ på ikke vestlige språk via en digital portal.

Ny modell gir flere e-bøker i bibliotekene
Ny modell gir flere e-bøker i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har etter dialog med Den norske Forleggerforening og andre relevante aktører anbefalt en modell som skal gi bedre tilgang til e-bøker i norske folkebibliotek. Direktør Aslak Sira Myhre presenterte modellen for biblioteksektoren og bokbransjen i Nasjonalbiblioteket mandag 2. mai.

Nasjonalbiblioteket bevilger 20 millioner til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket bevilger 20 millioner til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 20 millioner kroner til 74 frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene. 30 har fått støtte til videreføring av pågående prosjekter, mens 44 av prosjektene er nye. Det kom inn 130 søknader i denne runden. Bevilgningen forutsetter at Nasjonalbiblioteket får overført midler fra Norsk Tipping.

Frå og med 2016 gjeld nye retningsliner for innkjøpsordninga for omsett litteratur
Frå og med 2016 gjeld nye retningsliner for innkjøpsordninga for omsett litteratur

Føremålet med innkjøpsordninga for omsett litteratur er at det blir gjeve ut, spreidd og lese litteratur av høg kvalitet omsett til norsk frå flest moglege språk. Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit sal på 542 eksemplar av dei innkjøpte omsetjingane (502 p-bøker og 40 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet til Kulturrådet som avgjer kor mange omsette bøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet.

Supervisuell AS er vinneren av konkurransen om beste prosjekt for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)
Supervisuell AS er vinneren av konkurransen om beste prosjekt for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)

Nasjonalbiblioteket gratulerer Supervisuell AS ved leder Finn Arild Thordarson som vinner av konkurransen for det beste prosjektet for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS).
Supervisuell AS mottar 1 million kroner som er fastsatt over statsbudsjettet for 2016. Premien går til å produsere en spillefilm, «En julefortelling – på norsk tegnspråk», basert på «A Christmas Carol» av Charles Dickens.

Nasjonalbiblioteket på Bibliotekmøtet 2016
Nasjonalbiblioteket på Bibliotekmøtet 2016

Nasjonalbiblioteket ser fram til Bibliotekmøtet og stiller der med egen stand. Vi inviterer dere alle til å besøke oss!

samlingen nettsidene