Nyheter bibliotekutvikling
Nasjonalbiblioteket bevilger 20 millioner til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket bevilger 20 millioner til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 20 millioner kroner til 74 frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene. 30 har fått støtte til videreføring av pågående prosjekter, mens 44 av prosjektene er nye. Det kom inn 130 søknader i denne runden.

Frå og med 2016 gjeld nye retningsliner for innkjøpsordninga for omsett litteratur
Frå og med 2016 gjeld nye retningsliner for innkjøpsordninga for omsett litteratur

Føremålet med innkjøpsordninga for omsett litteratur er at det blir gjeve ut, spreidd og lese litteratur av høg kvalitet omsett til norsk frå flest moglege språk. Innkjøpsordninga garanterer forlaga eit sal på 542 eksemplar av dei innkjøpte omsetjingane (502 p-bøker og 40 e-bøker). Ordninga er selektiv, det vil seie at det er budsjettet til Kulturrådet som avgjer kor mange omsette bøker som kan kjøpast inn årleg. Dei innkjøpte bøkene blir distribuerte til alle folkebiblioteka i landet.

Supervisuell AS er vinneren av konkurransen om beste prosjekt for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)
Supervisuell AS er vinneren av konkurransen om beste prosjekt for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)

Nasjonalbiblioteket gratulerer Supervisuell AS ved leder Finn Arild Thordarson som vinner av konkurransen for det beste prosjektet for digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS).
Supervisuell AS mottar 1 million kroner som er fastsatt over statsbudsjettet for 2016. Premien går til å produsere en spillefilm, «En julefortelling – på norsk tegnspråk», basert på «A Christmas Carol» av Charles Dickens.

Nasjonalbiblioteket på Bibliotekmøtet 2016
Nasjonalbiblioteket på Bibliotekmøtet 2016

Nasjonalbiblioteket ser fram til Bibliotekmøtet og stiller der med egen stand. Vi inviterer dere alle til å besøke oss!

Over 130 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene
Over 130 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene

Til søknadsfristen den 19. februar har Nasjonalbiblioteket mottatt over 130 søknader om utviklingsstøtte fra bibliotekene. Til sammen er det søkt om ca. 40 millioner kroner til prosjekter i 2016.

Utlysning av tilskudd til nettbaserte leksikon (2016)
Utlysning av tilskudd til nettbaserte leksikon (2016)

Nasjonalbiblioteket lyser ut tilskudd til nettbasert leksikon. Kriteriene for ordningen er fastsatt av Kulturdepartementet.

Nasjonalbiblioteket utlyser prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene
Nasjonalbiblioteket utlyser prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotekene

Nasjonalbiblioteket lyser ut åtte millioner kroner til frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene. I tillegg er 11 millioner kroner satt av til flerårige prosjekter som allerede er iverksatt. Samlet vil nær 20 millioner kroner fordeles til bibliotekene. Søknadsfrist er 19. februar.

SLQ nr. 4 2015: Collection development policy
SLQ nr. 4 2015: Collection development policy

I årets siste nummer av SLQ handler det om samlingsutvikling i nordiske fag- og folkebibliotek. Fra Norge bidrar Lars Egeland med en artikkel fra fagbibliotekenes ståsted, mens Kristin Storvig presenterer Nord-Trøndelags nye modell for litteraturforsyning.

Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene
Nasjonalbiblioteket bevilger 24,5 millioner til utvikling i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har bevilget 24,5 millioner kroner til aktiviteter i bibliotekene og utvikling av bibliotekene som møteplasser.  Til sammen 242 prosjekter er støttet med mellom 15 000 og 2 millioner kroner.

Nytt nettsted for veiledning i digital kompetanse
Nytt nettsted for veiledning i digital kompetanse

Digidel.no er et resultat av det to årige programmet Digidel 2017, som drives av Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD). Programmet skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse.

samlingen nettsidene