Kalender bibliotekutvikling

Kalenderen gir oversikt over faglige arrangementer for bibliotekansatte
Arrangementer som ønskes registrert kan meldes inn per e-post

02.

juni

Museer og åpne data

Museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner forvalter et bredt spekter avsamlingsdata om fotografier, gjenstander og kunstverk. Kulturrådet inviterer til fagdag om hvordan denne informasjonen kan utnyttes mer og bedre enn den gjør i dag.

Les mer...
02.

juni

Hva, hvor, hvem? Konferanse om brukerundersøkelser og styringsverktøy i folkebibliotek

Resultatene fra den nye storbyundersøkelsen "Brukeradferd i bibliotek 2015" og erfaringer fra prosjektet "Jakten på det unike" i Oslofjordbibliotekene vil bli presentert.

Les mer...
07.

juni

Bibliotekkonsortienes Sommermøte 2016

Vårmøtet startet i sin tid som Høstmøte i 2004. Nå endrer vi tidspunktet for konferansen til sommeren, og navnet til Bibliotekskonsortienes sommermøte.

Les mer...
08.

juni

Informasjonsseminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa

EU-programmet Kreativt Europa pågår i perioden 2014-2020 og har en ramme på nesten 1,5 milliarder euro.Rundt 70 norske aktører er allerede med i programmet, men det er potensiale for flere norske deltakere.

Les mer...
10.

juni

Poesiseminar i Larvik. Hvordan arter poesien seg i dag?

Faglig poesiseminar for bibliotekansatte og andre interesserte som del av prosjektet "Poesihovedstad Larvik", og en del av Poesifestivalen som går av stabelen 10.-12.juni.

Les mer...
10.

juni

Poesifestval i Larvik

Som en del av prosjektet Poesihovedstad Larvik arrangerer Larvik sin aller første Poesifestval.

Les mer...