03

feb

23 mobile ting - eBibliotekaren

 

Tid: 03.02-10.04.2014
Sted: Trondheim, Peter Egges Plass 1, 4. etg
Arrangør: Sør-Trøndelag fylkesibliotek

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek inviterer til E-læringsprogrammet 23 mobile ting - eBibliotekaren.

23 mobile ting har som mål å øke kompetansen på bruk av mobile enheter og mobile trender. Vi får mange spørsmål om ny teknologi, og det er viktig for bibliotekansatte å ha kunnskap på dette. Et annet mål er å inspirere til nysgjerrighet og etter hvert utvikle nye tjenester fra biblioteket som er tilpasset mobile enheter. Med mobile enheter menes smarttelefoner og nettbrett.

Vi skal leke, utforske, erfare og lære mer om mobile teknologier og trender.

I kurset er det Twitter som skal brukes for å løse oppgaver og skrive om dette. Til dette brukes hashtaggen til det internasjonale kurset: #23mobilethings.

Det kreves at man har en smarttelefon eller et nettbrett for å delta i kurset (Android eller iOS).

Kurset er gratis og består av selvstudium på nett, samt 3 samlinger i Trondheim.

http://sortrondelag23mobileting.blogspot.no/

samlingen nettsidene