Biblioteklederkonferansen 2013

Biblioteklederkonferansen 2013 ble arrangert på Holmenkollen Park Hotell 30.-31. oktober. Tema for konferansen var Formidling, forvaltning og forvandling. Bibliotekenes samfunnsoppdrag, aktuell bibliotekpolitikk, ytringsfrihet og demokrati, bibliotekene som litteraturhus, digital formidling og digitale tjenester, formidling i det fysiske rommet, samarbeid, ledelse og rekruttering var emner som ble diskutert.

Les mer om konferansen og se presentasjonene som ble brukt av foredragsholderne.

samlingen nettsidene