•  
  • På denne dag:

    1903: Hamsun sender novellen ”Småbyliv” fra København og varsler novellesamling på Gyldendal i løpet av høsten. (Brev til den tyske forleggeren Albert Langen)

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Ressurstorg

På ressurstorget kan enkeltpersoner, grupper, institusjoner og utgivere tilby sine Hamsun-ressurser til dem som er på jakt etter ideer og bidrag til sin Hamsun-feiring. Alle som har noe å tilby eller som søker en ressurs som kan inngå i en markering av Knut Hamsun, inviteres til å benytte seg av torget.Forhandlinger om betingelser og avtaleinngåelse skjer direkte mellom bestiller og tilbyder.

Ressursene er organisert i følgende kategorier:

Foredrag, undervisning

Forestillinger, opplesninger, konserter

Logo for Hamsun 2009

Norges Banks jubileumsmynt

Nye utgivelser – bøker, cd-er m.m.

Postens Hamsun-frimerke

Postkort med Hamsun-motiv

Utstillinger

For utenriksstasjonene

Vi minner også om nettstedets arrangementskalender og inviterer alle som gjennomfører Hamsun-arrangementer, til å melde inn sine prosjekter på epost til hamsun@nb.no .

For tilbydere:
Send en redegjørelse på epost til hamsun@nb.no om det du/dere har å tilby, etter følgende mal:

(Punkt 1–4 må være med.)

1   Kategori
2   Tittel
3   En konsentrert innholdsbeskrivelse, maks. 700 tegn (med mellomrom). (For foredrag er tittel/tema tilstrekkelig.)
4   Kontaktinformasjon: epost, telefon, adresse (det som ønskes)
     
5   Kort om den/de medvirkende
6   Bilde (jpg-fil)
7   Målgruppe(r)
8   Varighet
9   Spesielle krav knyttet til framføring (lokale, sceneforhold, instrumenter etc.)
10   Avgrensninger med hensyn til perioder og/eller regioner
11   Henvisning til hjemmeside og/eller nettsted hvor prosjektet er nærmere beskrevet
12   Referanser og/eller henvisning til kritikker
13   Pris/honorar
14   Andre opplysninger

Den som har flere tilbud, sender inn en redegjørelse for hvert av dem.

Nettredaksjonen vil utarbeide redigerte presentasjoner av de mottatte tilbudene og legge dem ut på nettstedet. Anmodninger om endringer i presentasjonen sendes på epost til hamsun@nb.no .