•  
  • På denne dag:

    1940: Hamsun reagerer meget skarpt på at professor Harald Beyer har tatt med to dikt, "Bjørnsons død" og "Nordland" i sin antologi Nyere norsk lyrikk i utvalg, uten å spørre om tillatelse. De tilsende 45 kroner vil han ikke kvittere for før han har fått svar på hvilken hjemmel Beyer har anvendt. (Brev til Aschehoug & co)

    Om "På denne dag"

  •