•  
  • På denne dag:

    1947: Etter forutgående rådslagning og stemmegivning for lukkede dører faller dom i erstatningssaken mot Hamsun for hans medlemskap i NS: ”Knut Hamsun dømmes til å betale til Erstatningsdirektoratet en erstatning, stor kr 425.000."

    Om "På denne dag"

  •