•  
  • På denne dag:

    1941: Hamsun skriver i Fritt Folk om hvorfor han støtter Quisling. Avisen trykker "Hvorfor jeg er medlem i Nasjonal Samling" som overskrift, men formelt er han ikke innmeldt.

    Om "På denne dag"

  •