•  
  • På denne dag:

    1933: Harald Grieg forteller i brev til Hamsun at en tysk jøde på besøk i Oslo ville oppsøke Nørholm. Grieg kontaktet oppdagelsessjef Reidar Sveen, som satte mannen i varetekt siden han ikke hadde arbeidstillatelse. Hamsun svarer Grieg samme dag at det er litt ”... synd i jøden også, uten land, utvilsomt gal, uten en sten å hælde sit hode til”. Tar mannen kontakt skriftlig, vil Hamsun stikke til ham en seddel.

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

NørholmTakket være en samarbeidsavtale med Stiftelsen Nørholm har Nasjonalbiblioteket fått bruksrett til domenenavnet www.hamsun.no .

Nørholm er navnet på eiendommen som ekteparet Knut og Marie Hamsun kjøpte i 1918. Gården ligger mellom Lillesand og Grimstad og ble ekteparets bosted for resten av livet. Knut Hamsun døde i sitt hjem på Nørholm 19. februar 1952 – nær 92 år gammel.

Stiftelsen Nørholms nettsider ble opprettet som et ledd i arbeidet med å bevare og formidle Nørholm som minne om Knut og Marie Hamsuns hjem. Når Nasjonalbiblioteket nå utvikler et Hamsun-nettsted i forbindelse med jubileumsprosjektet Hamsun 2009, vil samarbeidet med stiftelsen bety en videreføring av dette arbeidet og være et ledd i det overordnede arbeidet med å bidra til at den litterære arven etter Knut Hamsun blir tatt vare på, synliggjort og brukt aktivt.

Les mer:

Nettstedet Nørholm (hamsun.org)

Bilder fra Nørholm:

hamsun.org: Fotogalleri (Informasjon om bildeeiere og rettigheter her .)

Galleri Nor: Anders B. Wilses bilder fra Nørhom 1927–39 (Henvendelser: Norsk Folkemuseums bildebyrå )

Publisert oktober 2008. Sist oppdatert: september 2009.Det er min Borgerpligt at leve, ellers blir det mindre Skat. Hehe.

Knut Hamsun: Spredte notater m.m. (NBs Håndskriftsamling)