•  
  • På denne dag:

    1946: Marie Hamsun dømmes enstemmig i Sand herredsrett til tre års tvangsarbeid (minus 325 dager varetekt). Hun idømmes også en bot på kr 75 000, tap av rettigheter , en erstatning på kr 150 000 og saksomkostninger.

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Mannen og forfatterskapetSe også Hamsuns liv og verk – oversikt med årstall og Hamsuns egne tekster .

Bilder  
Nasjonalbibliotekets samling: Pressebilder av Knut Hamsun
Nasjonalbibliotekets samling: Bokplakater
Nasjonalbibliotekets samling: Knut Hamsun solo
Nasjonalbibliotekets samling: Knut Hamsun med familie
Nasjonalbibliotekets samling: Knut Hamsun med venner og kolleger
Nasjonalbibliotekets samling: "Hamsun på scenen"
Norsk Folkemuseums samling: Hamsun-bilder av Anders B. Wilse
(henvendelser: Norsk Folkemuseums bildebyrå )
   
Alfabetisk etter forfatter eller utgiver  
Albretsen, C.S.: "Legene i Hamsuns romaner" (Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 27/17. desember 2009)
Bjørnson, Karoline: Brevkort fra Roma 11.12.1904 til Knut Hamsun
Evening Standard 5. sept. 1942: "Hamsun fikk bøkene sine i retur"
Grindheim, Sigbjørn: "Hamsuns brev og manuskripter i Nasjonalbiblioteket"  (NB21 nr. 2–2008)
  "Kalenderblad med Hamsuns notater"
  "Manuskriptet til Paa gjengrodde Stier"
Gyldendal Norsk Forlag: "Nå leser vi Hamsun" (bokplakater)
Haugen, Trond: "Hamsun’s Style – and the Question of Fascism" .
Extract of paper held at "Hamsun 2009 – Transgression, worlding and remediation" – International Hamsun Conference in Oslo 27–29 August 2009
  Landstrykere – kort sammendrag
  Sult – kort sammendrag
  På gjengrodde stier – kort sammendrag
  "Tre passasjer – om forfatterskikkelsen i Knut Hamsuns Ny jord, Cora Sandels Bare Alberte og Dag Solstads Arild Asnes, 1970" (NB21 nr. 2–2008)
Haugen, Trond (tekst) og SLproduksjon (audio-/videoprojeksjon): "Kubooaa – i en strøm av ord". Med lenke til ordprojeksjonen laget til Hamsun-utstillingen i Nasjonalbilblioteket 2009
Hjorth, Vigdis: Kva for ein romanfigur ville du ha møtt? Vigids Hjort intervjuet av Ingjerd Skrede i NB21 nr. 2-2008: "Sjølvpsykologi og gul dress" .
Kittang, Atle: Hamsuns arv – og vår forvirring
Foredrag holdt under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Kverneland, Steffen: "Hamsun amputert" . Tegneren Steffen Kverneland amputerer nok en klassiker når han tolker Hamsuns liv og verk i Dagbladet i fire episoder i april.
Larsen, Lars Frode: "En unik utgave av Sult"
 

"Hamsun anbefaler" (presentasjoner av Hamsuns anbefalinger trykt i avisannonser på 1920-, 1930- og 1940-tallet):

1. "Med tyskerne på Vestfronten" og "Det nye Tyskland"

2. Argus-innsamling, Røde Kors-uken og boklotteri med julens bøker .

3. "Rulleboken" og "Sol gjennom skyer"

4. Tom Kristensen, Sigrid Undset og Helge Ingstad

5. Aftenposten og Tiedemann

6. Hamsun anbefaler sine egne verker

  Knut Hamsuns tale ved Henrik Wergelands 100-årsjubileum 17. juni 1908.
Presentert av Lars F. Larsen. Bildereportasje fra Tilæg til Allers Famlie Journal 2. juli 1908
  "Mod Jul" . Presentasjon av Hamsuns tekst utgitt første gang i Minneapolis og Chicago, 1888
  Nye Hamsun Samlede (NB21 nr. 2–2008)
Lenz, Claudia: Fortellinger om Norge og nordmenn under krigen
Foredrag under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Melgård, Anne: "En vennehilsen til Knut Hamsun: NYTAARS Bollade"
NRK Gull: Hamsun på NRK Gull
Nærup, Carl: "Knut Hamsun" i Skildringer og Stemninger fra den yngre Litteratur (1897)
Næss, Trine: "Knut Hamsuns Livet ivold på Nationaltheatret i 1910"
Obstfelder, Sigbjørn: "Jeg-Formen i Literaturen"
Pondus: Pondus leser Hamsun (tegneserie)
Rasmussen, Hedvig: "Glimt af mit liv med Knut Hamsun"
Sandengen, Marte-Kine: "Sporvognskonduktør uten stedsans i Chicago"
  "Var han nobelprisen verdig?" (inkl. takketalen i anledning tildeling av nobelprisen 1920)
Schlüter, Christian: Psykologiske (gruppe-)prosesser og samfunnsmessige utfordringer i ettertidens møte med Knut Hamsun
Foredrag under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Skaftun, Atle: Knut Hamsuns dialogiske realisme: en studie av Børn av tiden, "Nabobyen" og På gjengrodde stier: med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer
Dr.avhandl., Høgskolen i Stavanger 2002
Skrede, Ingjerd: "Knørva, knust kunst". Om Mari Slaattelid som har malt bokomslagene til Nye Hamsun Samlede (NB21 nr. 2–2008)
Strømgren, Jo: Kunstnerisk fortolkning av arven etter Knut Hamsun
Foredrag under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Sunde, Ole Robert: "Knut Pedersen fra Nordland"   (NB21 nr. 2–2008)
Svatun, Birte: Hamsun og hovedstaden. Om Ingar Sletten Kolloens foredrag i Gyldendal-huset 19. februar 2009, ved åpningen av Hamsun-året
Universitetsbiblioteket i Bergen: Knut Hamsun 150 år – nettutstilling
Wilse, Anders Beer: Fotografier i Norsk Folkemuseums eie
Forespørsler/ bestilling: Norsk Folkemuseums bildebyrå
Wlodek, Witek: Knut Hamsuns skuespill Livet ivold og hektografi
   
   

Oversikt over eksterne Hamsun-relaterte lenker .


Om Knut Hamsuns "Sult" (1890)


Les mer ...

På gjengrodde stier (1949) – kort sammendrag


Les mer ...