•  
  • På denne dag:

    1921: Gyldendal vil gi ut "Norske Kjærlighetsdigte" etter dansk modell, med Francis Bull som redaktør. Flere av Hamsuns dikt er ønsket, blant annet "Fløjtestubb". (Brev fra Kønig)

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Mannen og forfatterskapetSe også Hamsuns liv og verk – oversikt med årstall og Hamsuns egne tekster.

Bilder  
Nasjonalbibliotekets samling: Pressebilder av Knut Hamsun
Nasjonalbibliotekets samling: Bokplakater
Nasjonalbibliotekets samling: Knut Hamsun solo
Nasjonalbibliotekets samling: Knut Hamsun med familie
Nasjonalbibliotekets samling: Knut Hamsun med venner og kolleger
Nasjonalbibliotekets samling: "Hamsun på scenen"
Norsk Folkemuseums samling: Hamsun-bilder av Anders B. Wilse
(henvendelser: Norsk Folkemuseums bildebyrå)
   
Alfabetisk etter forfatter eller utgiver  
Albretsen, C.S.: "Legene i Hamsuns romaner" (Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 27/17. desember 2009)
Bjørnson, Karoline: Brevkort fra Roma 11.12.1904 til Knut Hamsun
Evening Standard 5. sept. 1942: "Hamsun fikk bøkene sine i retur"
Grindheim, Sigbjørn: "Hamsuns brev og manuskripter i Nasjonalbiblioteket"  (NB21 nr. 2–2008)
  "Kalenderblad med Hamsuns notater"
  "Manuskriptet til Paa gjengrodde Stier"
Gyldendal Norsk Forlag: "Nå leser vi Hamsun" (bokplakater)
Haugen, Trond: "Hamsun’s Style – and the Question of Fascism".
Extract of paper held at "Hamsun 2009 – Transgression, worlding and remediation" – International Hamsun Conference in Oslo 27–29 August 2009
  Landstrykere – kort sammendrag
  Sult – kort sammendrag
  På gjengrodde stier – kort sammendrag
  "Tre passasjer – om forfatterskikkelsen i Knut Hamsuns Ny jord, Cora Sandels Bare Alberte og Dag Solstads Arild Asnes, 1970" (NB21 nr. 2–2008)
Haugen, Trond (tekst) og SLproduksjon (audio-/videoprojeksjon): "Kubooaa – i en strøm av ord". Med lenke til ordprojeksjonen laget til Hamsun-utstillingen i Nasjonalbilblioteket 2009
Hjorth, Vigdis: Kva for ein romanfigur ville du ha møtt? Vigids Hjort intervjuet av Ingjerd Skrede i NB21 nr. 2-2008: "Sjølvpsykologi og gul dress".
Kittang, Atle: Hamsuns arv – og vår forvirring
Foredrag holdt under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Kverneland, Steffen: "Hamsun amputert". Tegneren Steffen Kverneland amputerer nok en klassiker når han tolker Hamsuns liv og verk i Dagbladet i fire episoder i april.
Larsen, Lars Frode: "En unik utgave av Sult"
 

"Hamsun anbefaler" (presentasjoner av Hamsuns anbefalinger trykt i avisannonser på 1920-, 1930- og 1940-tallet):

1. "Med tyskerne på Vestfronten" og "Det nye Tyskland"

2. Argus-innsamling, Røde Kors-uken og boklotteri med julens bøker.

3. "Rulleboken" og "Sol gjennom skyer"

4. Tom Kristensen, Sigrid Undset og Helge Ingstad

5. Aftenposten og Tiedemann

6. Hamsun anbefaler sine egne verker

  Knut Hamsuns tale ved Henrik Wergelands 100-årsjubileum 17. juni 1908.
Presentert av Lars F. Larsen. Bildereportasje fra Tilæg til Allers Famlie Journal 2. juli 1908
  "Mod Jul". Presentasjon av Hamsuns tekst utgitt første gang i Minneapolis og Chicago, 1888
  Nye Hamsun Samlede (NB21 nr. 2–2008)
Lenz, Claudia: Fortellinger om Norge og nordmenn under krigen
Foredrag under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Melgård, Anne: "En vennehilsen til Knut Hamsun: NYTAARS Bollade"
NRK Gull: Hamsun på NRK Gull
Nærup, Carl: "Knut Hamsun" i Skildringer og Stemninger fra den yngre Litteratur (1897)
Næss, Trine: "Knut Hamsuns Livet ivold på Nationaltheatret i 1910"
Obstfelder, Sigbjørn: "Jeg-Formen i Literaturen"
Pondus: Pondus leser Hamsun (tegneserie)
Rasmussen, Hedvig: "Glimt af mit liv med Knut Hamsun"
Sandengen, Marte-Kine: "Sporvognskonduktør uten stedsans i Chicago"
  "Var han nobelprisen verdig?" (inkl. takketalen i anledning tildeling av nobelprisen 1920)
Schlüter, Christian: Psykologiske (gruppe-)prosesser og samfunnsmessige utfordringer i ettertidens møte med Knut Hamsun
Foredrag under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Skaftun, Atle: Knut Hamsuns dialogiske realisme: en studie av Børn av tiden, "Nabobyen" og På gjengrodde stier: med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer
Dr.avhandl., Høgskolen i Stavanger 2002
Skrede, Ingjerd: "Knørva, knust kunst". Om Mari Slaattelid som har malt bokomslagene til Nye Hamsun Samlede (NB21 nr. 2–2008)
Strømgren, Jo: Kunstnerisk fortolkning av arven etter Knut Hamsun
Foredrag under "Den kompliserte arven" – seminar om Geirr Tveit og Knut Hamsun på Litteraturhuset i Oslo 8. desember 2008
Sunde, Ole Robert: "Knut Pedersen fra Nordland" (NB21 nr. 2–2008)
Svatun, Birte: Hamsun og hovedstaden. Om Ingar Sletten Kolloens foredrag i Gyldendal-huset 19. februar 2009, ved åpningen av Hamsun-året
Universitetsbiblioteket i Bergen: Knut Hamsun 150 år – nettutstilling
Wilse, Anders Beer: Fotografier i Norsk Folkemuseums eie
Forespørsler/ bestilling: Norsk Folkemuseums bildebyrå
Wlodek, Witek: Knut Hamsuns skuespill Livet ivold og hektografi
   
   

Oversikt over eksterne Hamsun-relaterte lenker.


Om Knut Hamsuns "Sult" (1890)


Les mer ...

På gjengrodde stier (1949) – kort sammendrag


Les mer ...