•  
  • På denne dag:

    1914: ”Tenk at du gjemmer alle smaatingene fra mig, men enda morsommere ville det være om du vilde bruke det jeg gjorde til dig, men de er kanske så stygt gjort. Tror du at vis jeg kunde brodere rigtig pent at du da vilde bruke det?” (Victoria i brev til faren Knut Hamsun)

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Hamsuns egne tekster

Lenker til Knut Hamsuns bøker og andre trykte tekster samt håndskrifter (manuskripter, brev, trykt materiale med notater etc.)Artikler om Hamsun og forfatterskapet finner du her .

  Bøker Utgaven det lenkes til
  Benoni (1908) Gyldendal Norsk Forlag 1993 (bokhylla.no)
  Landstrykere (1927) Gyldendal Norsk Forlag 1998 (bokhylla.no)
  Mysterier (1982) P.G. Philipsens Forlag, København 1892 (1. utgave) (bokhylla.no)
  Rosa (1908) Gyldendal Norsk Forlag 1993 (bokhylla.no)
  Pan (1894) Gyldendal Norsk Forlag 1992 (bokhylla.no)
  Siesta (1897) Gyldendal, København 1897 (1. utgave) (bokhylla.no)
  Sult (1890) 1. utgave
  Victoria. En kjærlighedshistorie. (1898) Stenersens forlag 1998. Ill. av Karl Erik Harr (bokhylla.no)
     
  Andre trykte tekster Kommentar/tilleggsopplysning
  "England må i kne!" Knut Hamsuns tale ved den internasjonale pressekonferanse i Wien, 1943. Nettstedet "Virksomme ord" ved Universitetet i Bergen (samling politiske taler)
  Knut Hamsuns tale ved Henrik Wergelands 100-årsjubileum 17. juni 1908 Formidlet av Lars Frode Larsen. Bildereportasje fraTilæg til Allers Famlie Journal 2. juli 1908
     
  "Mod Jul" (1888) Utgitt første gang i Minneapolis og Chicago, 1888. Formidlet av Lars Frode Larsen. Teksten befinner seg i Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling.
 

Hamsun anbefaler:
1. "Med tyskerne på Vestfronten" og "Det nye Tyskland"
2. Argus-innsamling, Røde Kors-uken og boklotteri med julens bøker
3. "Rulleboken" og "Sol gjennom skyer"
4. Tom Kristensen, Sigrid Undset og Helge Ingstad

5. Aftenposten og Tiedemann

6. Hamsun anbefaler sine egne verker

Hamsuns anbefalinger, i egen håndskrift, trykt i avisannonser på 1920-, 1930- og 1940-tallet. Formidlet av Lars Frode Larsen.
     
  Håndskrifter (manuskripter, brev, trykt materiale med notater etc.):  
  Brev til Lulli Lous (kjærlighetsbrev) fra årene komkring 1890 Nettpresentasjon med bilder. Nasjonalbiblioteket.
  Brev til advokat Sigrid Stray 30. august 1948 Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Brevs. 850)
  Brev til overbibliotekar Wilhelm Munthe ved Universitetsbiblioteket 21.12.1932 Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Brevs. 130)
  Brev til Simon Holmesland 09.02.1925 – om retten til Hamsun-navnet Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Ms.4° 4487:1)
  Kalenderblad med Hamsuns notater Formidlet av Sigbjørn Grindheim, Nasjonalbiblioteket. Notatlappene eies og er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.
  Kalenderblad-notater til romanen August Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen
  Landstrykere – manuskript Første kapittel av del I. Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Ms.8° 1391)
  Livet ivold og hektografi Av Witek Wlodek, Nasjonalbiblioteket. Manuskriptene eies og er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.
  Markens grøde to bruddstykker av manuskript Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Ms.8° 2094:d)
  Mysterier – manuskript Manuskriptet eies og er digitalisert av Det Kongelige Bibliotek, København
  Nobeltalen – Hamsuns takketale ved banketten i Stockholm da han fikk nobelprisen i litteratur i 1920 Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Ms.fol. 3186)
  Paa gjengrodde Stier – manuskript Manuskriptet eies og er digitalisert av Nasjonalbiblioteket (ref.: Ms.8° 2385)
  Sult: "En unik utgave av Sult" Formidlet av Lars Frode Larsen. Sult-utgaven i Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen.
  Victoria – enkelte manuskriptsider Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen (Ms.fol. 3145)
     
     
  Nettutstilling med Hamsun-materiale  
  Brev til Lulli Lous (kjærlighetsbrev) fra årene omkring 1890 Nettpresentasjon med bilder. Nasjonalbiblioteket.
  Knut Hamsun 150 år Nettutstilling fra Universitetsbiblioteket i Bergen
     
     
     

Det er min Borgerpligt at leve, ellers blir det mindre Skat. Hehe.

Knut Hamsun: Spredte notater m.m. (NBs Håndskriftsamling)