•  
  • På denne dag:

    1945: Grimstad politikammer forelegger statsadvokaten forslag om å sette Knut Hamsun under tiltale for brudd mot straffelovens § 86 første ledd og landssvikordningen. Forslaget fører til at Riksadvokaten koples inn.

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Forfattermøter

En av Hamsun-jubileets målsettinger er å synliggjøre Hamsun som inspirasjon for andre kunstnere, ikke minst forfattere. Er Hamsun til inspirasjon? Eller mest til irritasjon? Kanskje spiller han liten rolle for andre forfattere? Hamsun.no inviterer forfattere til å skrive om møter med Hamsuns forfatterskap. Både nyskrevne og tidligere publiserte tekster finner du her.Blatt, Thomas Marco: "5344 tegn om Knut Hamsuns Victoria"
Christensen, Lars Saabye "Jeg elsker Hamsun. Jeg hater Hamsun."
Dahle, Gro: "Å Isak!"
Ewo, Jon: "Tidsbilde av forfatteren som ung leser"
Hjorth, Vigdis: "En gang var jeg svært sulten"
Houm, Nicolai HA-HA-HAMSUN
Larsen, Dag: "Panorering av et ungt menneske"
Lindgren, Astrid: "Jag läste Hamsun – och därför ljuger Pippi Långstrump så förtvivlat!"
Lindkvist, Ellisiv: "Hamsun og Pappa"
Knausgård, Karl Ove: "Hamsuns to første og to siste romaner"
Sannem, Jo Andreas: "TROPISK HAMSUN – Om ”Glahns død. Et papir fra 1861"
Stranger, Simon: "Om Sult, Markens grøde og Mysterier"
Steen, Thorvald: "I eventyrlandet"
Sunde, Ole Robert: "Knut Pedersen fra Nordland". Om språk og form i romanen Under høststjernen (publisert i NB21 nr. 2 2008, pdf)
Sverdrup, Kari: "Oldemor, bestefar, Hamsun og jeg"
Ulvin, Linn Cecilie: "Til den døde ungen"
Vennerød, Maria Tryti: "Ein siste heilagdom"
Wassmo, Herbjørg: "Ærede dikter Knut Hamsun"
Wassmo, Herbjørg, Vigdis Hjorth, Gro Dahle, Maria Tryti Vennrød og Hanne Ørstavik: "Å Isak!" Fem blikk på Knut Hamsun og Markens grøde (pdf)
Ørstavik, Hanne: "Ikke til å ville ha"
   
   

Ellisiv Lindkvist: Hamsun og Pappa

Jeg skulle skrive en tekst om Hamsun. Gjerne kritisk. Jeg kunne sikkert skrevet noe kritisk om Hamsun. I stedet kom teksten til å handle mest om Pappa. Min elskede Pappa, som elsket forfatteren Knut Hamsun.


Les mer ...