•  
  • På denne dag:

    1951: Marie skriver til forlegger Grieg. Hun reagerer på hans påstand om den gjengse mening at hun var den aktive og trakk Hamsun med seg: ”En utbredt opfatning, - en utbredt løgn. (...) Jeg tror De må være klar over hvem som var den dominerende i vort forhold. At han var en mann som ikke lot seg diktere sine meninger av noen. Minst av mig, især på eldre dager, han ble meget steil med årene."

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Hamsun-bibliografi 1879–2009: litteratur om Knut HamsunNasjonalbiblioteket har i samarbeid med Universitetet i Tromsø laget en omfattende bibliografisk database med litteratur om Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Bibliografien dekker en periode på 130 år og har rundt 10 000 dokumenter. Perioden 1880–1980 er utarbeidet av Universitetsbiblioteket i Tromsø, mens Nasjonalbiblioteket har utarbeidet perioden 1980–2009 og sørget for samordningen av dataene.

Søk i Hamsun-bibliografi 1879–2009: litteratur om Knut Hamsun .

En innføring i bruk av den elektroniske Hamsun-bibliografien

________

Nedenfor presenteres en kort oversikt over "Hamsuns bøker utgitt i hans levetid".

Hamsuns bøker utgitt i hans levetid 1859–1952
Hentet fra Arvid Østby: Knut Hamsun. En bibliografi. Oslo, 1972

1877 Den Gaadefulde
1878 Et gjensyn
1878 Bjørger
1889 Fra det moderne Amerikas Aandsliv
1889 Lars Oftedal
1890 Sult
1892 Mysterier
1893 Redaktør Lynge
1893 Ny Jord
1894 Pan
1895 Ved Rigets Port
1896 Livets Spil
1897 Siesta
1898 Aftenrøde
1898 Victoria
1902 Munken Vendt
1903 I Æventyrland
1903 Dronning Tamara
1903 Kratskog
1904 Det vilde Kor
1904 Sværmere
1905 Stridende Liv
1906 Under Høststjærnen
1908 Benoni
1908 Rosa
1909 En Vandrer spiller med Sordin
1910 Livet ivold
1912 Den sidste Glæde
1913 Børn av Tiden
1915 Segelfoss By
1917 Markens Grøde
1918 Sproget i Fare
1920 Konerne ved Vandposten
1923 Siste Kapitel
1927 Landstrykere
1930 August
1933 Men Livet lever
1936 Ringen sluttet
1939 Artikler
1949 Paa gjengrodde Stier

Hamsun i Amerika
Søk i Thor M. Andersens bibliografi (TMA) Nordmenn i Amerika

Hamsun-oversettelser
Hamsuns verker er oversatt til mange språk. Her er en oversikt over oversettelser .


Det er min Borgerpligt at leve, ellers blir det mindre Skat. Hehe.

Knut Hamsun: Spredte notater m.m. (NBs Håndskriftsamling)