•  
  • På denne dag:

    1951: Marie skriver til forlegger Grieg. Hun reagerer på hans påstand om den gjengse mening at hun var den aktive og trakk Hamsun med seg: ”En utbredt opfatning, - en utbredt løgn. (...) Jeg tror De må være klar over hvem som var den dominerende i vort forhold. At han var en mann som ikke lot seg diktere sine meninger av noen. Minst av mig, især på eldre dager, han ble meget steil med årene."

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

Velkommen

nyhetsbilde

Som en opptrapping og tjuvstart på Hamsun-året lanserer Nasjonalbiblioteket i dag sitt nye nettsted www.hamsun.no.Kultur- og kirkedepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket ansvar for å planlegge og gjennomføre den offisielle markeringen av 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel. I samarbeid med Hamarøy, Lom og Grimstad kommuner planlegger Nasjonalbiblioteket fire markeringer i Hamsun-kommunene og i hovedstaden. Markeringen har utgangspunkt i romanene Sult, Markens grøde, Landstrykere og På gjengrodde stier.

Nasjonalbiblioteket har det koordinerende ansvaret for jubileumsmarkeringen. Samarbeid med relevante fagmiljøer og andre aktører som kan bidra på en vesentlig måte, vil derfor være nødvendig for å oppnå et best mulig resultat. Vi vet at mange institusjoner har egne planer for å markere Hamsun-jubileet. Vi vil gjerne synliggjøre mest mulig av det som skal skje.

Som et viktig ledd i dette arbeidet lanseres nettstedet www.hamsun.no . Nettstedet vil være en sentral kommunikasjonskanal i jubileumsåret. I tillegg til Hamsuns diktning vil nettstedet formidle materiale fra Nasjonalbibliotekets samlinger, og biblioteket vil ha fokus på digitalisering av Hamsun materiell. På nettstedet vil du også finne informasjon om ny forskning, aktualitetsstoff og informasjon om Hamsun-arrangementer i inn- og utland.

Nettstedet utvikles kontinuerlig frem mot og gjennom jubileumsåret, og målsettingen er at det blir en sentral arena for Hamsun-informasjon. Knut Hamsun er fremdeles bredt lest, diskutert, omdiskutert, elsket og hatet. Slik Hamsun fremdeles virker inn på menneskers liv 150 år etter sin fødsel, ønsker Nasjonalbiblioteket at dette nettstedet skal virke inn på gamle og nye Hamsun-lesere også mange år etter at jubileet er over.

I forbindelse med jubileumsåret tar vi gjerne imot informasjon om enkeltarrangementer og initiativer knyttet til Hamsun og jubileet. Slik kan vi sikre at www.hamsun.no reflekterer mangfoldet og bredden i Hamsun-jubileet. Send gjerne informasjon til oss på epost: hamsun@nb.no .

En stor takk til Stiftelsen Nørholm for bruksretten til domenet www.hamsun.no . Les mer om Stiftelsen Nørholm her .


Det er min Borgerpligt at leve, ellers blir det mindre Skat. Hehe.

Knut Hamsun: Spredte notater m.m. (NBs Håndskriftsamling)