•  
  • På denne dag:

    26.11.1939: Marie skriver til Hamsun fra Tyskland: ”Her er den aller beste moral, de som håper på uro vil bli skuffet. (...) Jeg har fåt overveldende inntrykk av enigheten, offerviljen og tilliten til Hitler. Jeg har vært ved fronten og snakket med soldatene, de var som barn så sikre og i strålende humør i vissheten om at føreren vet alt og kan alt. Ingen tysker tviler på at England skal og vil tape.”

    Om "På denne dag"

  •  
hansun-topper hansun-topper

En unik utgave av Sult

nyhetsbilde

Universitetsbiblioteket i Oslo fikk i 1932 overta en trykt utgave av Sult som inneholder Hamsuns egenhendige rettelser. Den befinner seg nå i Nasjonalbibliotekets Håndskriftsamling. Hamsun-forskeren Lars Frode Larsen har sett nærmere på denne Sult-utgaven, og med tillatelse fra Gyldendal Norsk Forlag gjengir hamsun.no noen av de korrigerte sidene.Lars Frode Larsens tekst er illustrert med faksimiler av seks sider av denne Sult-utgaven. Les teksten her.

Sist oppdatert: 2008.10.16


Det er min Borgerpligt at leve, ellers blir det mindre Skat. Hehe.

Knut Hamsun: Spredte notater m.m. (NBs Håndskriftsamling)