Nasjonalbiblioteket
  Forsiden forsiden      Informasjon info     Om bestilling om bestilling     Meninger og ønsker meninger & ønsker     Lenker lenker

Forsiden

Vi presenterer her noen utvalgte
lenker til bildesamlinger ved andre
institusjoner i inn- og utland,
samt andre ressurser som vi tror
våre brukere kan ha nytte av.

Kom gjerne med forslag til nye
lenker, og tips oss hvis noen av
lenkene inneholder feil eller ikke
fungerer.

fotoarkivet@nb.no
tlf: 75 12 11 58

 

 

 

Lenkesamling

Fotobevaring i Norge
Fotobevaringsarbeidet i Norge er organisert i tre nivåer. ABM-Utvikling koordinerer arbeidet med fotobevaring i Arkiv-, Bibliotek- og Museumssektoren. I hvert fylke er det utnevnt en såkalt Fylkesansvarlig fotobevarings-institusjon. Hvilken institusjon som er ansvarlig i ditt fylke finner du nederst her. Det nederste nivået er de lokale museer, arkiver og biblioteker.
I tillegg til ABM-utvilking har Nasjonalbiblioteket, Norsk museum for fotografi - Preus Fotomuseum og Riksarkivet nasjonalt ansvar for fotobevaring, og Norsk kulturråd har under sitt Kulturvern-program fotobevaring som et av sine satsningsområder. Nasjonalbiblioteket tilbyr tjenester for institusjoner som bedriver fotobevaring. Publikasjoner om fotografi og fotobevaring kan du bestille fra ABM-Utvikling.

Hvilke bilder finnes hvor, og hva har andre institusjoner?
Kriterier for web-sidene vi har valgt ut har vært at de er gode og informative m.h.t. samlingenes innhold. I tillegg har vi lagt vekt på at et bredt utvalg bilder presenteres på sidene via on-line bildedatabaser eller elektroniske utstillinger.

Fotografiske bilder
Det viktigste hjelpemiddelet til hvor du kan finne hva slags billedmateriale er Registeret over fotografer og fotografiske samlinger. Her kan du søke etter navngitte fotografer, etter samlinger og motivtyper. Basen viser ikke bilder, men indikerer hvilken institusjon du kan henvende deg til for å finne akkurat de bildene du er ute etter, eller hvilke fotografer som er representert i en bestemt institusjon.

Andre bilder
Vi får mange henvendelser om portretter. Når vi ikke kan gi svar, kan man henvende seg til Riksantikvarens Portrettarkiv. Landskapsprospekter og bybilder kan man også finne ved Universitetsbibliotekenes billedsamlinger (unntatt UBO), samt i lokale museer og samlinger, f.eks. Lokalhistoriske arkiv, Kommunekulturkontorer og Folkebiblioteker.

Lenker
Norge

Skandinavia

Andre

Fotomuseer