Nasjonalbiblioteket
  Forsiden forsiden      Informasjon info     Om bestilling om bestilling     Meninger og ønsker meninger & ønsker     Lenker lenker

Forsiden

 

Søk i bildearkivet søk i arkivet

Fotografer fotografer

Eiere eiere

 

 

 

Historikk og tall

Galleri NOR er Nasjonalbibliotekets fotodatabase, og har eksistert siden 1996. Versjonen som finnes på nett i dag, så dagens lys i 2004. Fotodatabasen tar sikte på å presentere materiale fra flere sentrale aktører i norsk fotohistorie, og hadde ved relanseringen over 70 000 søkbare bilder.

Beskrivelse av galleri NORs fotodatabase Beskrivelse av galleri NORs fotodatabase

Lov og rett

Ved Nasjonalbiblioteket ønsker vi at alle og enhver skal ha tilgang til så mye av bildeinformasjonen i galleri NOR som mulig. Samtidig er det viktig å være klar over at fotografiene i galleri NOR er underlagt de samme regler for opphavsrett som alle andre fotografi. I tillegg til opphavsrettslige hensyn, berører offentlig fremvisning av fotografi også lov om personvern og den avbildedes rettigheter. Av hensyn til dette vil det bli lagt restriksjoner på den allmenne tilgangen til deler av informasjonen.

Juridiske problemstillinger knyttet til publisering av bilder på internett er et spennende område der flere interessante spørsmål er aktuelle. Nasjonalbiblioteket sørger for at galleri NOR drives i tråd med lovverket, og samarbeider dessuten med berørte organisasjoner når det gjelder spørsmål om opphavsrett og personvern.

Kvalitet

De første fotografiene som ble publisert på galleri NOR stammer fra en «gammeldags» analog/digital teknikk. Vi er langt fra fornøyd med kvaliteten på disse, og derfor blir hvert enkelt fotografi nå kvalitetsscannet før det legges ut i galleri NOR. Med tid og stunder vil også de «gamle» fotografiene få samme behandling, slik at alle fotografi i galleri NOR kan formidles med den kvalitet de fortjener.